Havsnäs Vindkraftspark

Sammanställda produktionsdata i diagramform för Havsnäs vindkraftspark, värden finns till och med December 2016.
Diagram över Havsnäs vindkraftsanläggnings produktionsvärde per månad.
Diagram över Havsnäs vindkraftsanläggnings produktion per månad i MWh.

Obs! Detta är beräknade värden, som om produktionen sålts på Nordpoolsbörsen till månadsmedelpris.
I verkligheten har med största sannolikhet, produktionen sålts med långtidskontrakt, sk. finansiell säkring.
Detta innebär att verklig intäkt kan vara både mindre eller större än dessa beräknade intäkter.
Samma beräking gäller för Elcertifikat. Månadsmedel från börsen har där använts vid beräknad intäkt.

Produktionen, dygn för dygn - per verk för alla Havsnäs 48 vindkraftverk kan du se här: Vindstat.nu
I valmenyn till vänster, väljer du: Tabeller , Nummer. Skrolla nedåt. Verk nr 1262-1309 visar driftstatistik, för det föregående dygnet. OBS! from maj 2013 år denna möjlighet stängd för allmänheten. Dock fortsätter jag att uppdatera diagramen här på denna sida, så att du kan följa produktionen och produktionsvärdet för Havsnäs Vindkraftspark.

Havsnäs Vindkraftspark invigdes 2/9 2010, samt med familjedag 4/9-2010 se pdf: havsnasOpening-final.pdf

Vindkraftsfond. Ett avtal har tecknats med ägarna om fondering av pengar till de närmaste byarna som ligger runt omkring anläggningen. Avtalet finns att läsa här: Avtal vindkraftfond , och gällande Stadgar för Vindkraftfonden 20100901 tagna av byarna.

Vindkraftfondens första utdelning gjordes våren 2011. Totalt fanns då i februari 2011: 608 962 kr att fördela inkl. räntor. Mera info om detta: Info om ansökan 2010. samt Sammanställning över inlämnade ansökningar för 2011.  och Inlämnade ansökningar för 2011.
Samt det mest intressanta, vilka fick bidrag 2011. I sammanställningen ovan över bidragsansökningar, finns i höger kant noterat vilka summapoäng respektive ansökan fick av representanterna i fondgruppen. Varje representant fick fördela 1-7 poäng på de ansökningar som inkommit. Dessa fick bidrag 2011:
Flåsjöjäntan: 3 hjärtstartare 80 000:-, Järvsands byalag: Skyddstak allmänningen 6300:-, Lövberga Bygdegårdsförening: Ny värmeanläggning 104 000:-, Östra Havsnäs Byförening: Serviceutrymmen och toaletter bygdegården 225 000:-, Alavattnets byförening bakstuga 175 000:-.

Vindkraftsfondens andra utdelning gjordes våren 2012. Se artikel i LT: Så ska vindkraftsåterbäringen fördelas
Alanäs Hembygdsförening beviljas 103 564 kronor för att bygga en handikapptoalett.
Havsnäs Bygdeförening får 132 000 kronor för inköp av värmepumpar till bystugan på Sågbacken.
Järvsands vägsamfällighet får 55 000 kronor för att rusta upp vägen.
Järvsands Byalag får 30 000 kronor för att köpa in en hjärtstartare.
Östra Havsnäs Byförening får 25 000 kronor för att slutföra byggnationen av serviceutrymmen och toaletter i bygdegården.
Alanäsets viltvårdsområde får 21 381 kronor till förbättringar av skjutbanan vid Kvarnån.
Flåsjöjäntan får 12 655 kronor för utbildning, framställning av informationsmateriel med mera rörande befintlig hjärtstartare.
Alavattnets Byförening får 10 400 kronor för att färdigställa byns bakstuga.
Summa utbetalning 2012 - 390 000 kr. Därmed har hela summan förbrukats.
Lottlösa denna gång blev Brännans Café och Loppis, PRO i Havsnäs, Lövberga Skoterklubb och Havsnäsbygdens Skoterklubb.

Vindkraftsfondens 3:e utdelning gjordes våren 2013.
Dessa fick bidrag denna gång:
Järvsands Jakt och Byförening - 80 000 kr. Uppförande av klubbstuga på fastigheten Järvsand 1:60.
Rörnäsets Vägförening - 20 000 kr för uppgrusning av väg.
Alanäsets Byförening - 83 606 kr. Färdigställande av handikapptoalett vid Kajen i Alanäset.
Lövberga Bygdegårdsförening - 27 200 kr. Göra bygdegården mera tillgänglig.
Lövberga Skoterklubb - 35 000 kr. Inköp av skoterledssladd.
Havsnäsbygdens Skoterklubb - 35 000 kr. Inköp av skoterledssladd.
Östra Havsnäs Byförening - 16 000 kr. Inköp av köksskåp.
Havsnäs Bygdeförening - 74 508 kr. Byggande av trapp till nya raststugan på Kvällknäppen.
Summa utbetalning 2013 - 371 314 kr.


Vindkraftsfondens 4:e utdelning gjordes våren 2014.
Dessa fick bidrag denna gång:
Bidrag till utbytesutrustning för samtliga hjärtstartare i Flåsjöbygden - 15 000 kr.
Alanäsets Byförening, inköp av PA anläggning till Folkets hus i Alanäs - 16 000 kr.
Alanäsets Skoterklubb, inköp av skotersladd - 30 000 kr.
Havsnäs Skoterklubb, nytt vindskydd i Stordalen - 48 000 kr.
Östra Havsnäs Byförening, renovering av bygdegården - 48 543 kr.
Summa utbetalning 2014 - 157 543 kr.
Efter avdrag för kommunens kostnader 2014, (6791 kr) återstår 267 716 kr som balanseras till nästa år.


Vindkraftsfondens 5:e utdelning gjordes våren 2015.
Dessa fick bidrag denna gång:
Havsnäs Bygdeförening, bredbandsanslutning för boende efter väg 829 mellan Lövberga och Alanäs 250 000 kronor.
Järvsands Jakt & Byföreningar, färdigställande av byggnadsarbeten i Järvsands klubbstuga 50 000 kronor.
Järvsands Jakt & Byföreningar, indragning av vatten i Järvsands klubbstuga 10 000 kronor.
Alanästets Byförening, rivning av kaj, ny vågbrytare, uppsnyggning av kajområdet 130 626 kronor.
Alavattnets Byförening, projektor, filmduk, ljudanläggning 18 500 kronor.
Alavattnets Byförening, dockor och defibrillator, utbildning i hjärt- och lungräddning 15 000 kronor.
Havsnäs Bygdeförening, Sågbacken Havsnäs, upprustning vattensåg 50 000 kronor.
Östra Havsnäs Byförening, elinstallationer, VA-installationer gamla skolan 130 000 kronor.
Flåsjöjäntan, utbytesdelar till hjärtstartare 15 000 kronor.
Summa 669 126 kronor, totalt finns i fonden en behållning på 701 542 kronor.
Det återstår då 32 461 kronor som balanseras till nästa år.


Vindkraftsfondens 6:e utdelning gjordes våren 2016.
Dessa fick bidrag denna gång:
Vindfondens utdelningar 2016.


Vindkraftsfondens 7:e utdelning gjordes våren 2017.
Dessa fick bidrag denna gång:
Havsnäs Bygdeförening, Upprustning av köket i Bystugan 80 000 kronor.
Östra Havsnäs Byförening, Kompl. renovering av skola Ö. Havsnäs (målning, flaggstång) 74 145 kronor.
Alanäs Byförening, fullfölja renovering båthus 177 000 kronor.
Havsnäsbygdens skoterklubb, Inköp av container (placering av tillgångar inlåsta) 40 000 kronor.
Respektive förening, Avsättning för utbytesdelar till hjärtstartare 15 000 kronor.
Strömsunds Kommun, Administration, uppskattat belopp 15 000 kronor.
Summa 401 145 kronor.

Vindkraftsfondens 8:e utdelning gjordes 7/2 2018.
Dessa fick bidrag denna gång:
1. Järvsands byalag. Renovering av båtbrygga. 25 000 kr.
2. Havsnäsbygdens skoterklubb. Inköp av ny sladd till skoter. 35 000 kr.
3. Alavattnets byförening. Grillkåta med inventarier, vattenfilter till bystugan. Sökt 107 000, beviljade 100 000 kr.
4. Alanäsets bysamfällighetsförening. Inköp av hjärtdefibrillator. 17 822 kr.
5. Östra Havsnäs byförening. Fortsatt renovering av skolan + bakstuga, samt utbyte av sängar. Sökt 95 150 kr, beviljade 62 500 kr.
6. Lövberga bygdegårdsförening. Indragning av fiber till Lövberga bygdegård. 28 000 kr.
7. Östra Havsnäs byförening. Inköp av ny luftvärmepump till köksavdelningen. 27 000 kr.
8. Östra Havsnäs byförening. Inköp av badrumsfläktar till duschutrymmen. 2 000 kr.
9. Havsnäs bygdeförening. Fiberkabelbyggande efter väg 829. Ansökt om 350 000 kr, Ansökan avslås.
10. Alanäsets byförening. Förbättring/målning av Folkets hus. 87 500 kr.
11. PRO Havsnäs. Utbyte av köksutrustning i fd skolan i Havsnäs. 10 000 kr.
12. Hjärtstartare. Tidigare har avsatts 15 000 kr / år. Nu höjdes beloppet till 25 000 kr.
Strömsunds Kommun, Administration, Belopp 15 000 kronor.
Summa 434 822 kronor.

Vindkraftsfondens 9:e utdelning gjordes 11/2 2019.
Dessa fick bidrag denna gång:
1. Havsnäs Bygdeförening, elsystem i bystugan 40 000 kr
2. Flåsjöjäntan, omkostnader för Flåsjöbygdens årliga programblad (i 3 år) 8 000 kr
3. Havsnäsbygdens skoterklubb, inköp ytterligare snöskoter (skötsel/underhåll av skoterleder) 136 000 kr
4. Alanäsets byförening, Reparation av fukt-/mögelskador i Folkets Hus, Alanäs 69 534 kr
5. Lövberga byalag, reparation av kök i lägenhet samt arbetskostnad 97 984 kr
6. Järvsands byalag, bastu vid Järvsands allmänning 54 900 kr
7. Östra Havsnäs byförening, inköp två sängar, fyra rastbord, badrumsfläkt till toalett 25 150 kr
8. Respektive förening, för utbyte av reservdelar hjärtstartare 25 000 kr
9. Strömsunds kommun, avsatt kostnad för administration 15 000 kr
Summa 471 568 kronor.

Vindkraftsfondens 10:e utdelning gjordes 5/2 2020.
Dessa fick bidrag denna gång:
1. Lövberga skoterklubb, snöskoter 122.000 kr.
2. Järilvattnets byförening, Grillkåta. 160 000 kr
3. Alanäsets byförening, golvmatta samt isolering av vind 51 015 kr
4. Havsnäsbygdens skoterklubb, verktyg, elverk, skotertillbehör mm. 45 000 kr
5. Järvsands byalag, vedbod/förråd 60 000 kr
6. Järvsands byalag, marknadsbord samt elutrustning. 70 000 kr
7. Respektive förening, reservdelar hjärtstartare 25 000 kr
8. Havsnäs Bygdeförening, översyn av elsystem i bystugan 40 000 kr
9. Östra Havsnäs byförening, förrådsbyggnad. 100 000 kr
10. Strömsunds kommun, avsatt kostnad för administration 15 000 kr
Summa 673 015 kronor i utdelade bidrag.Vindkraftsfondens 11:e utdelning gjordes våren 2021.
Dessa fick bidrag denna gång:
Vindkraftfondens utdelning 2021.


Vindkraftsfondens 12:e utdelning gjordes våren 2022.
Dessa fick bidrag denna gång:
Vindkraftfondens utdelning 2022.


Vindkraftsfondens 13:e utdelning gjordes våren 2023.
Dessa fick bidrag denna gång:
Vindkraftfondens utdelning 2023.


Utbildning i Strömsund inom Vindkraftsteknik, blev det som resultat av de ideèr som framkom i bygruppen innan Havsnäs Vindkraftspark började byggas.
Den rikstäckande utbildningen till Vindkrafttekniker, se info. Se nyhet om detta.
Ny rikstäckande unik utbildning på Hjalmar Strömerskolan för Installatörer och montörer med inriktning mot Vindkraft. Se nyhet om detta.
Hjalmar Strömerskolans sida för Vindkraftsutbildning hittar du här: Vindkraft.

Vindkraftcentrum Strömsund har nu öppnat i gamla kommunhuset Hammerdal: Vindkraftcentrum Strömsund

Information om Projektet. Projektör Nordisk Vindkraft AB fd. RES skandinavien


Antal vindkraftverk:
Typ:

Effekt:
Motsvarar el till antal hushåll per år:


Ägare av Havsnäs Vindkraft AB och
Havsnäs Elnät AB:

Togs i drift:
48
45 stycken är Vestas V90 2.0, 3 stycken är Vestas V90 1.8
95,4 MW
Årsproduktionen bedöms bli 230 GWh. Det motsvarar förbrukningen av hushållsel i ungefär 45.000 villor.
Nordisk Vindkraft AB 25 procent och HgCapital 75 procent

November 2009-juni 2010


Nätägaren Havsnäs Vindkraft Elnät AB har koncessionspliktigt 33 kV nät med stamnätsstation 220kV.

Några länkar till artiklar om projektet:
Ny handbok om Svensk vindkraft och lokal tillväxt. – en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark.
Arbetskraft,kompetenser och faciliteter för storskaligt vindbruk.
Havsnäsprojektet används som mall i andra projekt.
Havsnäs projektet används nu som vägledning inom hälsa och säkerhet.
ÖP 2011-05-31 Störst tillskott av vindkraft i Strömsund. Artikel med intervjuer och film från Havsnäs.
2011-05-14 Vestas söker ytterligare arbetskraft med placering i Havsnäs.
ÖP 2010-10-02: Havsnäs gav flera arbetstillfällen.
SVT 2010-09-02:Vindkraftsparken i Havsnäs invigd.
Energinyheterna 2010-09-02: Dags att inviga Havsnäs.
My Newsdesk 2010-09-02: Sveriges största landbaserade vindkraftsanläggning invigs- HgCapital och Nordisk Vindkraft firar Havsnäs
2010-09-02: Strömsund klättrar i vindkraftsligan.
2010-05-21: Ny huvudtransformator 220/33 kV för Havsnäs Elnät har tagits idrift och produktionen återupptas, med Ritzelsberget som första område.
ÖP 2010-01-22: Snurrorna har stannat i Havsnäs
Branchnyheterna 2009-12-18, Havsnäs elnät får 0,4 kV koncession
2009-12-16: Haveri på huvudtransformator 220/33 kV för Havsnäs Elnät ger produktionsstopp t.v.
WindREN AB Vindkraftsforskning i fokus, 2009-11-25
ÖP 2009-11-14: Kommuner riskerar att bli blåsta på ersättning
ÖP 2009-11-14: Gemensam policy för ersättningsnivåer för vindkraften ska tas fram
ÖP 2009-11-13: Sveriges största vindkraftspark tar form
Branchnyheterna 2009-09-10,Fortum ansvarar för drift, övervakning och underhåll av elnätet för vindkraftsparken Havsnäs
Nordiska Projekt 2009-06-08,
ÖP 2009-08-14: Inga förseningar trots kranolyckan i Havsnäs,
Energimyndigheten 2009-07-30: Vindkraftverk i Havsnäs ska generera ny kunskap
ÖP 2009-07-17: En fjärdedel lokal arbetskraft,
ÖP 2009-07-17: Många bor på campingen,
Mittnytt 2009-07-09: Snurror på plats,
LT 2009-07-03: 480 lastbilar i stället för båt
ÖP 2009-06-17: Första snurrorna på plats,
ÖP 2009-06-15: Premiärvisning av vindkraftparken i Havsnäs,
Branschnyheterna 2008-12-01: Havsnäs vindkraftpark börjar ta form,
Era 2008-04-01: Hg Capital in i svenskt vindkraftprojekt
RES 2008-04-01: Pressmeddelande

Om du är intresserad av vindkraftverkets funktion, finns här info om Vestas V90 vindkraftverk.                      Produktbroschyr Vestas V90 vindkraftverk.

Bilder från vindkraftutbyggnaden som pågick tom. 2010 på de 3 områdena, Ursåsen 11 st, Järvsandberget 16 st och Ritjelberget - Kvällknäppen 21 st vindkraftverk. Bilderna är i mini upplagor och visas i fullformat om du klickar på dom. 

Avtäckning klar för F5
Avtäckning klar för F5.

Avjämningsgjutning F5
Avjämningsgjutning F5.

Bottenarmering F5
Bottenarmering F5.

Förbockade armeringsjärn F5
Förbockade armeringsjärn F5.

Gjutning pågår på Fårhimmeln
Gjutning pågår på Fårhimmeln.

Ingjutningsringar. Fundament för tornet
Ingjutningsringar. Fundament för tornet.

Armering klar vid F5
Armering klar vid F5.

Armering klar vid F5
Armering klar vid F5.

Armering klar vid F5. Endast övre halvan av ingjutningsringen syns
Efter gjutning och grovåterfyllnad F5. Endast övre halvan av ingjutningsringen syns.

Vindkraftsdagen första visningen
Vindkraftsdagen första visningen.

Vindkraftsdagen första visningen
Vindkraftsdagen första visningen.

Vindkraftsdagen första visningen
Vindkraftsdagen första visningen.

Vindkraftsdagen första visningen
Vindkraftsdagen första visningen.

Lagringplan Jerilvattnet.
Lagringplan Jerilvattnet.

Fjällnära vindkraft
Fjällnära vindkraft.

Den stora kranen 550ton på Ursåsen
Den stora kranen 550ton på Ursåsen.

Den stora kranen 550ton på Ursåsen
Den stora kranen 550ton på Ursåsen.

Den stora kranen 550ton på Ursåsen
Den stora kranen 550ton på Ursåsen.

Den stora kranen 550ton på Ursåsen
Den stora kranen 550ton på Ursåsen.

Kranbil modell mindre, för att montera den större
Kranbilar modell mindre, för att montera den större.

Kranbil modell mindre, för att montera den större, syns längst till vänster
Kranbil modell mindre, för att montera den större, syns längst till vänster.

Interiörbild nav rotorblad
Interiörbild nav rotorblad.

Interiörbild nav rotorblad
Interiörbild nav rotorblad.

Interiörbild nav rotorblad
Interiörbild nav rotorblad.

Ursåsen nästan klar. Vy från Alavattnet
Ursåsen nästan klar. Vy från Alavattnet.

Järvsandberget. Klart verk.
Järvsandberget. Klart verk.

Järvsandberget. Resning pågår F5. Vy från Ursvattnet
Järvsandberget. Resning pågår F5. Vy från Ursvattnet.

Järvsandberget. Resning pågår F5.
Järvsandberget. Resning pågår F5.

Järvsandberget. Hjulburen kran.
Järvsandberget. Hjulburen kran.

Järvsandberget F5. Torn med nätkiosk.
Järvsandberget F5. Torn med nätkiosk.

Järvsandberget F5. Vingarna ligger bredvid.
Järvsandberget F5. Vingarna ligger bredvid.

Järvsandberget F5. Vingarna ska dit upp.
Järvsandberget F5. Vingarna ska dit upp.

Järvsandberget, utsikt mot Ursåsen som är klar.
Järvsandberget, utsikt mot Ursåsen som är klar.

Järvsandberget, F5.
Järvsandberget, F5.

Järvsandberget, F5. Vingen på väg upp.
Järvsandberget, F5. Vingen på väg upp.

Järvsandberget, F5. Vingen på väg upp.
Järvsandberget, F5. Vingen på väg upp.

F5 klart verk.
F5 klart verk.

F6 Maskinhus och nav F6.
F6 Maskinhus och nav F6.

Vingar i väntan på lyftet.
Vingar i väntan på lyftet.

Millestmyra - Granmyren.
Millestmyra - Granmyren.

Sista torndelen F6.
Sista torndelen F6.

Maskinhuset lyfts på plats F6.
Maskinhuset lyfts på plats F6.

Järvsandberget. Bakre delen av Trailern. Styrs från bakomliggande bil.
Järvsandberget. Bakre delen av Trailern. Styrs från bakomliggande bil.

Lagringsplats, med Ursåsen i bakgrunden.
Lagringsplats, med Ursåsen i bakgrunden..

Järvsandberget. I väntan på att bli upplyft.
Järvsandberget. I väntan på att bli upplyft..

Högspänningskabel,opto-slang samt jordlinor
Högspänningskabel,opto-slang samt jordlinor

Nedre Kvällknäppmyren.
Nedre Kvällknäppmyren.

Utsikt mot Alanäset.
Utsikt mot Alanäset.

Dräneringsdike för F5
Dräneringsdike för F5.

Avjämningsgjutning F5
Avjämningsgjutning F5.

Bottenarmering F5
Bottenarmering F5.

F6 efter gjutning och återfyllnad
F6 efter gjutning och återfyllnad.

Utsikt mot Ursvattnet
Utsikt mot Ursvattnet.

Armering klar vid F5
Armering klar vid F5.

Armering klar vid F5
Armering klar vid F5.

Klart att gjuta F5
Klart att gjuta F5.

Vindkraftsdagen första visningen
Vindkraftsdagen första visningen.

Vindkraftsdagen första visningen
Vindkraftsdagen första visningen. Montage av kran modell större pågår. Vikt färdig 550 ton.

Vindkraftsdagen första visningen
Vindkraftsdagen första visningen. Montage av kran modell större pågår. Vikt färdig 550 ton

Vindkraftsdagen första visningen
Vindkraftsdagen första visningen.

Vindkraftsdagen första visningen
Vindkraftsdagen första visningen.

Fjällnära vindkraft
Fjällnära vindkraft.

Fjällnära vindkraft
Fjällnära vindkraft.

Den stora kranen 550ton på Ursåsen, motviktsplattor á 10 ton
Den stora kranen 550ton på Ursåsen, motviktsplattor á 10 ton.

Den stora kranen 550ton på Ursåsen
Den stora kranen 550ton på Ursåsen.

Den stora kranen 550ton på Ursåsen
Den stora kranen 550ton på Ursåsen.

Den stora kranen 550ton på Ursåsen
Den stora kranen 550ton på Ursåsen.

Nav för vingarna
Nav för vingarna.

Nav för vingarna, monterad på maskinhuset
Nav för vingarna, monterad på maskinhuset.

Interiörbild nav rotorblad
Interiörbild nav rotorblad.

Nav för vingarna, monterad på maskinhuset
Nav för vingarna, monterad på maskinhuset

Interiörbild nav rotorblad
Interiörbild nav rotorblad.

Interiörbild nav rotorblad
Interiörbild nav rotorblad.

Järvsandberget. Resning pågår F5. Vy från Ursvattnet
Järvsandberget. Resning pågår F5. Vy från Ursvattnet.

Järvsandberget. Resning pågår F5. Vy från Ursvattnet
Järvsandberget. Resning pågår F5. Vy från Ursvattnet.

Järvsandberget. Resning pågår F5.
Järvsandberget. Resning pågår F5.

Järvsandberget. Resning pågår F5.
Järvsandberget. Resning pågår F5.

Järvsandberget. Resning pågår F5. Nya kranen som ersatt den med band. Det tar 6 timmar att demontera den och sedan 6 timmar att sätta ihop den igen på nästa plats.
Järvsandberget. Resning pågår F5. Nya kranen som ersatt den med band. Det tar 6 timmar att demontera den och sedan 6 timmar att sätta ihop den igen på nästa plats.

Järvsandberget F5. Endast vingarna fattas.
Järvsandberget F5. Endast vingarna fattas.

Järvsandberget F5. Vingarna som fattas.
Järvsandberget F5. Vingarna som fattas.

Järvsandberget F5. Redskapsbod.
Järvsandberget F5. Redskapsbod.

Järvsandberget, klart verk.
Järvsandberget, klart verk.

Järvsandberget, klart verk.
Järvsandberget, klart verk.

Järvsandberget, F5. Vingen på väg upp.
Järvsandberget, F5. Vingen på väg upp.

Järvsandberget, F5. Vingen på väg upp.
Järvsandberget, F5. Vingen på väg upp.

Järvsandberget, F5. Vingen på plats.
Järvsandberget, F5. Vingen på plats.

Städning F5.
Städning F5.

Inuti vingen.
Inuti vingen.

Dataskylt för vingen.
Dataskylt för vingen.

Sista torndelen F6.
Sista torndelen F6.

Sista torndelen F6.
Sista torndelen F6.

Maskinhuset lyfts på plats F6.
Maskinhuset lyfts på plats F6.

Järvsandberget. Långa transporter. 10 per verk.
Järvsandberget. Långa transporter. 9 per verk.

Lagringsplats
Lagringsplats, grusgropen Jerilvattnet.

Gällande regler!
Gällande regler!

Lagringsplats, med Ursåsen i bakgrunden.
Högspänningskabel,opto-slang samt jordlinor

Lagringsplats, med Ursåsen i bakgrunden.
Tankbil med explosivt innehåll. Stenbrottet Ritjelsberget ska snyggas till.

Utsikt mot Trångvattnet.
Utsikt mot Trångvattnet.


Aktuell temperatur i Havsnäs:

Antal besökare på vindkraftsidan sedan
2009-09-14 :
Besökare totalt: