Bilder och information om Sågbacken i Havsnäs:

Platsen - Sågbacken, hittar man redan på 1714 års karta, nedtecknad av Nils Spole. Där benämns det att en qvarn ligger på denna plats. Bredvid ligger Rejssvedie slott (Rissvedje slåttern) numera endast Risve.

På denna plats har sedan samfällt för byn funnits både sågverk och kvarnar.  På kartan för laga skifte 1853 kan man se att placeringen för såghus och skvaltkvarn och damm i stort sett är samma som idag. Karta.

Under 1970-80 talet renoverades dammen och nyuppfördes vattendrivet sågverk samt kvarn på denna plats av Havsnäs Bygdeförening. Dessutom flyttades ett antal övriga byggnader också till platsen.

Runt millenieskiftet byggdes Bystugan som nu är samlingslokal för diverse aktiviteter. Första offentliga evenemanget var Julbordet år 2000, som sedan varit ett årligt uppskattat evenemang.

Du kan läsa mera om Sågbacken i denna skrift av Birger Källberg. Sågbacken.

Film från allaktivitetsdagen 1992 ca 20 minuter lång.  (Divx mpeg4 komprimerad.) 129MB stor så det det tar ett tag ett ladda hem den!  Högerklicka och spara filen på egen dator så funkar det bäst!
Sågbacken 1992 allaktivitetsdag.avi

Här nedan följer lite bilder med beskrivningar av de byggnader som finns att beskåda på sågbacken i Havsnäs.

Ingång till Sågbacken
Välkommen in till Sågbacken

-
Från bron mot såghuset

Vattenrännan till sågen.
Vattenrännan till sågen.

Vattenrännan och kvarnen
Vattenrännan och skvaltkvarnen. Kvarnen kommer från kvarnbäcken hitanför Norbergs slätta Holmsund. Låg där en bit nedanför gamla landsvägen

Skvaltkvarnen.
Skvaltkvarnen.

Dammen nedströmms.
Dammen nedströmms.

Vatten.
Vatten.

Bostugan.
Bostugan. Kopia av Palmqvist boan Storvika Ursvattnet

Interiör av bostugan.
Interiör av bostugan.

Interiör av bostugan.
Interiör av bostugan.

Grillplats och scenen.
Grillplats och scenen.

Ett annat Häbbre, från Storholmen.
Ett annat Häbbre, från Storholmen.

Storstugan och en del av predikstolen längst fram.
Storstugan och en del av predikstolen längst fram.

Midsommar 2009
Midsommar 2009.

Midsommar 2009
Midsommar 2009.

Bagarstugan.
Bakstugan.

Från bron mot såghuset
Från bron mot såghuset

Interiör såghuset.
Interiör såghuset.

Vattenrännan till kvarnen
Vattenrännan och skvaltkvarnen. .

Skvaltkvarnen.
Skvaltkvarnen.

Vattendrivna sågen
Vattendrivna sågen

Dammen uppströmms.
Dammen uppströmms.

Interiör av bostugan.
Interiör av bostugan.

Interiör av bostugan.
Interiör av bostugan.

Interiör av bostugan.
Interiör av bostugan.

Häbbre från Ytfelds.
Häbbre från Ytfelds.

Sommarfjöse. Från Astor Näsmark
Sommarfjöse. Från Astor Näsmark

Vedboden.
Vedboden.

Midsommar 2009
Midsommarstången tillverkas år 2009.

Midsommar 2009
Midsommar 2009.

Mjölkbrygga.
Mjölkbrygga.

-
Smedjan från Ålderdomshemmet.


Nybygget, Bystugan
Nybygget, Bystugan 24*18 m. Sommaren 2000.


Nybygget, Bystugan
Bystugan, sommaren 2009.


Julbord
Julbord serverades lördagen 9/12 -00. Första offentliga evenemanget, med Luciasång och småstjärnor som uppträdde.