Föreningsinformation för olika föreningar i Havsnäs


Havsnäs samfällighetsförening

Föreningen förvaltar Havsnäs ga:9 (vatten) och Havsnäs ga:10 (avlopp). ( ga = Gemensamhets anläggning. Gamla föreningen, Havsnäs Vatten och Avloppsföretag Ekonomisk Förening är under avveckling och alla tillgångar har överförts till den nya. 

Stadgar för Havsnäs samfällighetsförening

2018

Kallelse till föreningsstämma 2018-08-19 18:00

Dagordning föreningsstämma 2018

Protokoll föreningsstämma 2018 S1

Protokoll föreningsstämma 2018 S2

Förvaltningsberättelse för 2017

Resultatrapport för 2017.

Balansrapport för 2017.

Debiteringslängd för 2019.

2017

Kallelse till föreningsstämma 2017-07-16 18:00

Protokoll föreningsstämma 2017

Protokoll styrelsemöte 1 2017

Protokoll styrelsemöte 2 2017

Förvaltningsberättelse för 2016

Revisionssberättelse för 2016

Resultatrapport för 2016.

Balansrapport för 2016.

Debiteringslängd för 2018.

2016

Kallelse till föreningsstämma 2016-07-17 18:00

Dagordning

Förvaltningsberättelse

Resultatrapport för 2015.

Balansrapport för 2015.

Debiteringslängd för år 2017.

2015

Protokoll föreningsstämma 2015-07-05

Kallelse till föreningsstämma 2015-07-05 18:30

Dagordning

Resultatrapport för 2014.

Balansrapport för 2014.

Debiteringslängd för år 2016.

2014

Protokoll föreningsstämma 2014-07-13

Kallelse till föreningsstämma 2014-07-13 17:00

Förvaltningsberättelse för 2013.

Resultatrapport Havsnäs samf.förening 2013.

Balansrapport Havsnäs samf. förening 2013.

Debiteringslängd för Havsnäs sff. år 2014.

2013

Protokoll föreningsstämma 2013-07-21

Kallelse till föreningsstämma 2013-07-21 17:00

Dagordning föreningsstämma 2013

Förvaltnings och verksamhetsberättelse för 2012.

Resultatrapport Havsnäs samf.förening 2012.

Balansrapport Havsnäs samf. förening 2012.

Debiteringslängd för Havsnäs sff. år 2014.

2012

Protokoll föreningsstämma 2012-07-22

Kallelse till föreningsstämma 2012-07-22 17:00

Dagordning föreningsstämma 2012

Förvaltnings och verksamhetsberättelse för 2011.

Resultatrapport Havsnäs samf.förening 2011.

Resultatrapport samf. förening avlopp 2011.

Balansrapport Havsnäs samf. förening 2011.

Debiteringslängd för Havsnäs sff. år 2013.

Inkomst utgiftsstat 2013.

2011

Protokoll årstämma 2011-07-17.pdf

Kallelse ordinarie föreningsstämma 2011-07-17 17:00

Förvaltningsberättelse för 2010

Resultatrapport samf. förening vatten

Resultatrapport samf. förening avlopp

Balansrapport samf. förening vatten

Balansrapport samf. förening avlopp

Budget samf. förening avlopp 2011-2012

Debiteringslängd för Havsnäs sff. 2011.

2010

Protokoll årsstämma 2010-07-18

Kallelse ordinarie föreningsstämma 2010-07-18

Förvaltningsberättelse 2009

Resultatrapport 2009

Balansrapport 2009

Revisionsberättelse 2009

Debiteringslängd 2010

Motion angående avgiftsbefrielse för föreningar.

 

2009

Protokoll årsstämma 2009-07-05

 

Havsnäs bygdeförening

Ordförande Bengt Lindersson
Sekreterare Erik Jönsson
Kassör Sven-Artur Engström 070-657 16 99
Bankgiro 5888-1418
Medlemsavgift kan nu också betalas via internetbetalning, se:
HBF medlemsavgift.

Föreningsinformation årsmöten:
HBF Årsmötes Protokoll 2017.
HBF Årsmötes Protokoll 2016.
HBF Årsmötes Protokoll 2015.
HBF Verksamhetsberättelse för 2014.
HBF Årsmöte Dagordning 2015.

HBF Årsmötes Protokoll 2014.


Bygdeavgiftsmedel för Flåsjöbygdens regleringsområde

Sammanställning över sökta och beviljade bidrag:
Bygdeavgiftsmedel 2012.
Bygdeavgiftsmedel 2013.
Bygdeavgiftsmedel 2014.
Bygdeavgiftsmedel 2015.
Bygdeavgiftsmedel 2016.
Bygdeavgiftsmedel 2017.
Bygdeavgiftsmedel 2018.
Bygdemedel 2019.


Flåsjöbygdens Kulturförening

Ordförande och kontaktperson: Eva Holmgren,
Havsnäs 645, 833 95 Strömsund
Tel: 0670 - 201 21 el. 076 - 133 04 33
E-post: eva-larsholmgren@hotmail.com
För mera info se: Ny förening vill locka folk till Flåsjön med kultur.
Samt : Författarafton 20/8 2014.
Spelmansstämma 2014.
Spelmansstämma 2015.


Flåsjöjäntan

Ordförande Lena Näsström, kassör Birgitta Ytfeldt och sekreterare Mona Asservall.
För mera info se: Flåsjöjäntan.  Samt facebooksidan: Flåsjöjäntan Facebook.

Programblad för Flåsjöbygdens aktiviteter 2019 Programblad med aktuellt info


Flåsjöns FVO

FVO = Fiskevårdområde
Flåsjöns FVO håller årsmöte 2018-03-04 se informationsblad från Styrelsen.
Fiskeinformation Flåsjöns FVO

Havsnäs PRO

Ordförande Gun Sundkvist 0670-20067
Kassör Erik Jönsson 0730-727822
Sekreterare Valborg Jönsson


Havsnäsbygdens skoterklubb

Se föreningens facebook sida:
Havsnäsbygdens skoterklubb.
Samt deras websida: Havsnäsbygdens skoterklubb.
Där kan du bli medlem och betala in din medlemsavgift.


EFS Missionsförening Havsnäs

Ordförande Sten Sundqvist 0670-611570


Kalkbergets vägsamfällighet

Föreningen förvaltar enskilda Kalkbergsvägen.

2015

Protokoll vid föreningsstämma 2015-07-05

Resultatrapport för 2014-15

Balansrapport för 2014-15

Revisionsberättelse för 2014-15.

2014

Protokoll vid föreningsstämma 2014-07-13

Föredragningslista vid föreningsstämma
2014-07-13 kl. 18:30 i Bystugan Havsnäs.

Resultatrapport 2013-14

Balansrapport 2013-14

Revisionsberättelse för 2013-14.

2013

Protokoll vid föreningsstämma 2013-07-21

Kallelse till föreningsstämma 2013-07-21 15:00

Verksamhetsberättelse för 2012-13

Resultatrapport 2012-13

Balansrapport 2012-13

Revisionsberättelse för 2012-13

Inkomster Utgifter 2012-13 och Budget 2013-14.

Debiteringslängd för 2013

2012

Protokoll vid föreningsstämma 2012-07-22

Kallelse till föreningsstämma 2012-07-22 15:00

Verksamhetsberättelse för 2011-12

Resultatrapport 2011-12

Balansrapport 2011-12

Revisionsberättelse för 2011

Inkomst- och utgiftsstat 2012-2013

2011

Protokoll föreningsstämma 2011-07-17

Verksamhetsberättelse 2011

Resultatrapport 2011

Balansrapport 2011

Inkomst- och utgiftsstat 2011-2012

Revisionsberättelse 2011