Föreningsinformation för olika föreningar i Havsnäs


Havsnäs samfällighetsförening

Föreningen förvaltar Havsnäs ga:9 (vatten) och Havsnäs ga:10 (avlopp). ( ga = Gemensamhets anläggning. Gamla föreningen, Havsnäs Vatten och Avloppsföretag Ekonomisk Förening är avvecklad och alla tillgångar har överförts till den nya. 

Stadgar för Havsnäs samfällighetsförening.

QGIS karta ledningsnät Havsnäs samfällighetsförening. Uppdaterad version 2023-05-27.

2023

Kallelse och dagordning till föreningsstämma 2023-05-14 18:00

Protokoll Årsmöte 2023

Förvaltningsberättelse för 2022

Resultatrapport för 2022.

Balansrapport för 2022.

Revisionsberättelse för 2022.

Inkomst och utgiftsstat för 2024.

Debiteringslängd för 2024: Kan ej visas annat än för medlemmar pga GDPR.

Debiteringslängd utan namn för 2024.

2022

Kallelse och dagordning till föreningsstämma 2022-05-08 18:00

Protokoll Årsmöte 2022

Förvaltningsberättelse för 2021

Resultatrapport för 2021.

Balansrapport för 2021.

Revisionsberättelse för 2021.

Inkomst och utgiftsstat för 2023.

Debiteringslängd för 2023: Kan ej visas annat än för medlemmar pga GDPR.

Debiteringslängd utan namn för 2023.

2021

Kallelse och dagordning till föreningsstämma 2021-09-07 18:00

Protokoll Årsstämma 2021

Förvaltningsberättelse för 2020

Resultatrapport för 2020.

Balansrapport för 2020.

Revisionsberättelse för 2020.

Inkomst och utgiftsstat för 2022.

Debiteringslängd för 2022: Kan ej visas annat än för medlemmar pga GDPR.

Debiteringslängd utan namn för 2022.

2020

Kallelse och dagordning till föreningsstämma 2020-08-23 15:00

Protokoll Årsstämma 2020

Förvaltningsberättelse för 2019

Resultatrapport för 2019.

Balansrapport för 2019.

Revisionsberättelse för 2019.

Inkomst och utgiftsstat för 2021.

Debiteringslängd för 2020: Kan ej visas annat än för medlemmar pga GDPR.

Debiteringslängd utan namn för 2021.

2019

Kallelse till föreningsstämma 2019-08-28 19:00

Dagordning föreningsstämma 2019

Protokoll föreningsstämma 2019

Verksamhetsberättelse för 2018

Resultatrapport för 2018.

Balansrapport för 2018.

Debiteringslängd för 2020: Kan ej visas annat än för medlemmar pga GDPR.

2018

Kallelse till föreningsstämma 2018-08-19 18:00

Dagordning föreningsstämma 2018

Protokoll föreningsstämma 2018 S1

Protokoll föreningsstämma 2018 S2

Förvaltningsberättelse för 2017

Resultatrapport för 2017.

Balansrapport för 2017.

Debiteringslängd för 2019: Kan ej visas annat än för medlemmar pga GDPR.

2017

Kallelse till föreningsstämma 2017-07-16 18:00

Protokoll föreningsstämma 2017

Protokoll styrelsemöte 1 2017

Protokoll styrelsemöte 2 2017

Förvaltningsberättelse för 2016

Revisionssberättelse för 2016

Resultatrapport för 2016.

Balansrapport för 2016.

Debiteringslängd för 2018: Kan ej visas annat än för medlemmar pga GDPR.

2016

Kallelse till föreningsstämma 2016-07-17 18:00

Dagordning

Förvaltningsberättelse

Resultatrapport för 2015.

Balansrapport för 2015.

Debiteringslängd för 2017: Kan ej visas annat än för medlemmar pga GDPR.

2015

Protokoll föreningsstämma 2015-07-05

Kallelse till föreningsstämma 2015-07-05 18:30

Dagordning

Resultatrapport för 2014.

Balansrapport för 2014.

Debiteringslängd för 2016: Kan ej visas annat än för medlemmar pga GDPR.

2014

Protokoll föreningsstämma 2014-07-13

Kallelse till föreningsstämma 2014-07-13 17:00

Förvaltningsberättelse för 2013.

Resultatrapport Havsnäs samf.förening 2013.

Balansrapport Havsnäs samf. förening 2013.

Debiteringslängd för 2015: Kan ej visas annat än för medlemmar pga GDPR.

2013

Protokoll föreningsstämma 2013-07-21

Kallelse till föreningsstämma 2013-07-21 17:00

Dagordning föreningsstämma 2013

Förvaltnings och verksamhetsberättelse för 2012.

Resultatrapport Havsnäs samf.förening 2012.

Balansrapport Havsnäs samf. förening 2012.

Debiteringslängd för 2014: Kan ej visas annat än för medlemmar pga GDPR.

2012

Protokoll föreningsstämma 2012-07-22

Kallelse till föreningsstämma 2012-07-22 17:00

Dagordning föreningsstämma 2012

Förvaltnings och verksamhetsberättelse för 2011.

Resultatrapport Havsnäs samf.förening 2011.

Resultatrapport samf. förening avlopp 2011.

Balansrapport Havsnäs samf. förening 2011.

Debiteringslängd för 2013: Kan ej visas annat än för medlemmar pga GDPR.

Inkomst utgiftsstat 2013.

2011

Protokoll årstämma 2011-07-17.pdf

Kallelse ordinarie föreningsstämma 2011-07-17 17:00

Förvaltningsberättelse för 2010

Resultatrapport samf. förening vatten

Resultatrapport samf. förening avlopp

Balansrapport samf. förening vatten

Balansrapport samf. förening avlopp

Budget samf. förening avlopp 2011-2012

Debiteringslängd för 2012: Kan ej visas annat än för medlemmar pga GDPR.

2010

Protokoll årsstämma 2010-07-18

Kallelse ordinarie föreningsstämma 2010-07-18

Förvaltningsberättelse 2009

Resultatrapport 2009

Balansrapport 2009

Revisionsberättelse 2009

Debiteringslängd för 2011: Kan ej visas annat än för medlemmar pga GDPR.

Motion angående avgiftsbefrielse för föreningar.

 

2009

Protokoll årsstämma 2009-07-05

 

Havsnäs bygdeförening

Ordförande Lena-Mari Sjöblom tel. 070-559 51 49
Sekreterare Anita Söderlund tel. 073-034 35 12
Kassör Sven Strömgren tel. 070-208 66 01

Stadgar för Havsnäs bygdeförening.

Medlemsavgift kan nu också betalas via internetbetalning:
Bankgiro 5888-1418
Swish 123 440 65 18
Medlemsavgift för 2024 50 kr/vuxen och 20 kr för barn 0-17 år.
För 2025 gäller 100 kr/vuxen och 50 kr för barn 0-17 år, Skriv namn och gärna e-post adress

Uthyrning av Bystugan sköts av Anders Sundqvist
nås på tel: 070-337 92 80
Uthyrning av Bagarstugan under Vinterhalvåret: Kontakta Anders Sundqvist.
Under sommarhalvåret sköter Neta Sundkvist 070-461 49 91 om Bagarstugan.

Föreningsinformation årsmöten:
HBF Årsmötes Protokoll 2024-03-03.
Revisionsberättelse för 2023.
Verksamhetsberättelse för 2023.
Verksamhetsplan för 2024.
HBF Årsmötes Protokoll 2023.
HBF Årsmötes Protokoll 2022.
HBF Årsmötes Protokoll 2021.
HBF Årsmötes Protokoll 2020.
Verksamhetsberättelse 2019.
Årsredovisning för 2019.
Revisionsberättelse för 2019.
HBF Årsmötes Protokoll 2019.
HBF Årsmötes Protokoll 2017.
HBF Årsmötes Protokoll 2016.
HBF Årsmötes Protokoll 2015.
HBF Verksamhetsberättelse för 2014.
HBF Årsmöte Dagordning 2015.
HBF Årsmötes Protokoll 2014.


Bygdeavgiftsmedel för Flåsjöbygdens regleringsområde

Sammanställning över sökta och beviljade bidrag:
Bygdeavgiftsmedel 2012.
Bygdeavgiftsmedel 2013.
Bygdeavgiftsmedel 2014.
Bygdeavgiftsmedel 2015.
Bygdeavgiftsmedel 2016.
Bygdeavgiftsmedel 2017.
Bygdeavgiftsmedel 2018.
Bygdemedel 2019.
Bygdemedel 2020.
Bygdemedel 2021.
Bygdemedel 2022.
Bygdemedel 2023.


Flåsjöbygdens Kulturförening

Ordförande och kontaktperson: Eva Holmgren,
Havsnäs 645, 833 95 Strömsund
Tel: 0670 - 201 21 el. 076 - 133 04 33
E-post: eva-larsholmgren@hotmail.com
För mera info se: Ny förening vill locka folk till Flåsjön med kultur.
Samt : Författarafton 20/8 2014.
Spelmansstämma 2014.
Spelmansstämma 2015.


Flåsjöjäntan

Ordförande Lena Näsström, kassör Birgitta Ytfeldt och sekreterare Mona Asservall.
För mera info se: Flåsjöjäntan.  Samt facebooksidan: Flåsjöjäntan Facebook.

Programblad för Flåsjöbygdens aktiviteter 2019 Programblad med aktuellt info


Flåsjöns FVO

FVO = Fiskevårdområde
Flåsjöns FVO håller årsmöte 2018-03-04 se informationsblad från Styrelsen.
Fiskeinformation Flåsjöns FVO

Havsnäs PRO

Ordförande Gun Sundkvist 0670-20067
Kassör Erik Jönsson 0730-727822
Sekreterare Valborg Jönsson


Havsnäsbygdens skoterklubb

Se föreningens facebook sida:
Havsnäsbygdens skoterklubb.
Bli medlem och betala in din medlemsavgift.


EFS Missionsförening Havsnäs
Kalkbergets vägsamfällighet

Föreningen förvaltar enskilda Kalkbergsvägen.

2015

Protokoll vid föreningsstämma 2015-07-05

Resultatrapport för 2014-15

Balansrapport för 2014-15

Revisionsberättelse för 2014-15.

2014

Protokoll vid föreningsstämma 2014-07-13

Föredragningslista vid föreningsstämma
2014-07-13 kl. 18:30 i Bystugan Havsnäs.

Resultatrapport 2013-14

Balansrapport 2013-14

Revisionsberättelse för 2013-14.

2013

Protokoll vid föreningsstämma 2013-07-21

Kallelse till föreningsstämma 2013-07-21 15:00

Verksamhetsberättelse för 2012-13

Resultatrapport 2012-13

Balansrapport 2012-13

Revisionsberättelse för 2012-13

Inkomster Utgifter 2012-13 och Budget 2013-14.

Debiteringslängd för 2013

2012

Protokoll vid föreningsstämma 2012-07-22

Kallelse till föreningsstämma 2012-07-22 15:00

Verksamhetsberättelse för 2011-12

Resultatrapport 2011-12

Balansrapport 2011-12

Revisionsberättelse för 2011

Inkomst- och utgiftsstat 2012-2013

2011

Protokoll föreningsstämma 2011-07-17

Verksamhetsberättelse 2011

Resultatrapport 2011

Balansrapport 2011

Inkomst- och utgiftsstat 2011-2012

Revisionsberättelse 2011