Släkter från byn

Våra rötter, dvs Ulf och Elisabeth Palmqvists, finner du här. Senast uppdaterad: 2022-01-19.

Kungar, Prinsessor, Riddare, Hövitsmän, Vikingar med anknytning till Havsnäsborna och vad har Isle of Man med Havsnäs att göra?

Det var nog ingen som trodde att släkterna i Havsnäs skulle ha anknytning till Kungar, Prinsessor, Riddare och Hövitsmän m.fl , och att anknytningen med Norge - samt Isle of Man - och Vikingar i norden skulle gå att spåra bakåt i så många generationer. Med hjälp av andra duktiga forskare som publicerat sitt material på webben och via litteratur, har jag gjort denna resa i mina släktled. Visst är det svårt att bestämma sanningshalten i detta då tidsresan spänner sig över mer än 2000 år. Men det är roligare att tro på detta än att bara vara kritisk till alla källor bakom detta material. Men nog är tanken lite spännande att se alla dessa färgstarka personligheter och samtidigt få veta lite om den gamla historien bakom det hela. Saga eller fakta är svårt att bestämma. Välj själv! Jag rekommenderar dig att själv kontrollera källorna för att göra en egen bedömning.

Här följer min och Elisabeths släkt i 61 resp. 62 generationer:

G1: Oden
Historien börjar med Oden. De flesta tror naturligtsvis att Oden är ju en asagud. Ja Oden tillhörde Gudasläktet Asarna. Enligt wikipedia - historiska fakta: "Enligt Snorres uppfattning i yngre Eddan var Oden en historiskt existerande människa, som från "Tyrkland" invandrat till Svitjod och här blivit upphöjd till gud efter sin död. Teorin har tagits upp av Thor Heyerdahl. I Ynglingasagans prolog berättar Snorre Sturlason att det saxiska folket uppkom genom att asakonungen Oden och hans folkskaror, på sin färd från Svarta Havet till Sverige, lämnade kvar två av sina prinsar i norra Tyskland, varifrån deras ättlingar sedan lade under sig det som sedan blev Saxland. Snorre hävdade också att asarna kallas så därför att de kom från Asien, vilket får räknas som en folketymologi. I den likaledes euhemeristiska historiesynen på 1600-talet framfördes av Olof Verelius och Johan Peringskiöld[3] åsikten att Oden hade en historisk förebild som de gav namnet Sigge Fridulfsson. "
Efter Odens död i sotdöden övertogs makten i Norden av Njord den rike. I Odens krig med Vanerna, (Vanerna var det andra gudasläktet förutom asarna), hade de lämnat sina främsta män, Njord den rike och hans son Frö (Frej) som ömsesidig gisslan, varför Oden inte i egentlig mening är far till dessa, utan de övertog / ärvde hans roll efter hans död. De båda gjordes till blotgudar av guden Oden. (Ynglingasagan kapitel 1-9)

Sagan - Historien fortsätter sedan i rakt nedstigande led enligt följande:

OBS!!! Nedanstående länkar är inte riktiga: Gå in på dennna:
Anor till Ulf och Elisabeth Palmqvists
, finner du här. Använd sedan Menyn längst uppe till vänster!

G2: Njord den rike - Njord från Noatuner

G3: Yngvefrey

G4: Fjölner

G5: Svejgder

G6: Vanlande

G7: Visbur

G8: Domalde

G9: Domar

G10: Dyggve

G11: Dag

G12: Agne

G13: Alrek

G14: Yngve Alreksson

G15: Jörund Yngvesson Sveakung i Uppsala.

G16: Aund den Gamle Sveakung i Uppsala.

G17: Egil Aunsson Kung i Svitjod

G18: Ottar 'Vendelkråka' Egilsson Småkung i Uppsala

G19: Adils 'den mäktige' Ottarsson Småkung i Uppsala

G20: Östen Adilsson Småkung i Uppsala

G21: Ingvar Östensson Småkung i Sveland

G22: Anund 'Bröt Anund' Ingvarsson Småkung i Svealand

G23: Ingjald 'Illråde'Anundsson Småkung i Svealand 640-655

G24: Olof 'Trätälja' Ingjaldsson Småkung i Värmland

G25: Halvdan 'Vitben' Olofsson Konung i Norge

G26: Eysten 'Fart' Halvdansson Konung i Romerike och Vestfold

G27: Halvdan 'den milde och matsnåle' Eystensson Småkonung i Vestfold, Norge 750-802

G28: Gödröd 'Veidekonge' Halvdansson Kung i Vestfold, Norge 780-826

G29: Halvdan ' den Svarte' Gudrödsson Konung i Norge

G30: Harald I 'Hårfager' Halvdansson Konung i Norge ca:900-940

G31: Erik I 'Blodyxa' Haraldsson Kung i Norge 940-945 och Northumbria.

G32: Ragnfred av Norge Medkung i Norge

G33: NN Rangfredsdotter Drottning på Isle of Man, England

G34: Gudröd I 'Crovan' Haraldsson Kung på Isle of Man och Hebriderna 1079-1095

G35: Olof I "the Duarf" (Dwarf?) Gudrödsson Kung på Isle of Man, England 1103-1153

G36: Gudröd II den svarte Olofsson Kung på Isle of Man, England 1153-1158 och 1164-1187

G37: Ragnvald III Gudrödsson Kung Isle of Man och Hebriderna 1187-1226

G38: Gudröd 'Don' Ragnvaldsson Kung på Isle of Man

G39: Harald Gudrödsson Kung på Isle of Man, England 1249-1250

G40: Torleif Haraldsson Konungason på Isle of Man

G41: Hallsten Torliefsson f. 1272 Isle of Man, Riksråd, Syssloman, Riddare i Norge, d. 1345 Egge,Trondheim

G42: Nils Hallstensson f. ca. 1300 i Norge, Jordägare och Riddare på Mjälle Frösön, d 1355 Mjälle

G43: Peder Nilsson Skanke f. 1325 Frösön, Underfogde på Frösön, d. Hov Hackås

G44: Karl 'Carolus Petri' Pedersson f 1360 Hackås, Riddare och Jordägare i Hov, d.1430

G45: Jens Karlsson Skanke f. Hov Hackås, d. 1488 Billsta Hackås

G46: Ingrid Jensdotter Skanke f. Billsta Hackås, d. Bjärme Hackås

G47: Olov Jensen Blix f. Bjärme Hackås, Kyrkoherde Rödön d. Rödön

G48: Mogens Olofsson Blix f. 1490 Rödön, Kyrkoherde Rödön d. 1560 Rödön

G49: Erich Mogenssen Blix f. 1540 Rödön, Kyrkoherde Oviken, d. 1611 Oviken

G50: Erik Eriksson Blix f. 1575 Oviken, Kyrkoherde i Hammerdal, d.1637 Hammerdal

G51: Hans Eriksson Blix f. 1613 Hammerdal, Bonde Grenås 3:1, d. 1689 Grenås Hammerdal

G52: Erik Hansson Blix f. 1646 Grenås Hammerdal, d. 1733 Grenås Hammerdal

G53: Anders Eriksson Blix f. 1688 Gåxsjön Hammerdal, d. 1751 Öhn Ström

G54: Gölen Andersdotter Blix f. 1716 Öhn Ström, gift med Lars Zakrisson Holmen Havsnäs, d. Holmen Havsnäs Ström 1788 (Ha423 i BK utr.)

G55 UP Morssidan: Jöns Larsson f. 1742 Holmen Ström, Nybyggare som uppodlade Järvsand Ström, d. do 1824

G55 UP Farssidan, EP Farssidan: Lars Larsson f. 1757 Holmen Ström,Bonde Havsnäs, d. Havsnäs Alanäs 1850

G56 UP Morssidan: Lars Jönsson Hoff f. 1777 Järvsand Ström, Bonde, d. 1855 Järvsand Alanäs

G56 UP Farssidan, EP Farssidan: Maria Larsdotter f. 1786 Havsnäs Alanäs, Bonde, d. 1855 Havsnäs Alanäs

G57 UP Morssidan: Jonas Larsson Hoff f.1819 Järvsand Alanäs, Bonde, d.1899 Järvsand Alanäs

G57 UP Farssidan: Ingeborg Johansdotter Holmberg f. 1809 Havsnäs Alanäs, Bonde, d. 1896 Havsnäs Alanäs

G57 EP Farssidan: Maja Lisa Johansdotter Holmberg f. 1820 Havsnäs Alanäs, Bonde, d. 1893 Havsnäs Alanäs

G58 UP Morssidan: Anna Kajsa Jönsdotter f.1846 Järvsand Alanäs, Bonde, d. 1930 Järvsand Alanäs

G58 UP Farssidan: Olov Ersson Palmqvist f.1834 Havsnäs Alanäs, Bonde, d. 1879 Havsnäs Alanäs

G58 EP Farssidan: Maria Katarina Olofsdotter f.1846 Havsnäs Alanäs, d. 1929 Alanäset Alanäs

G59 UP Morssidan: Jonas Helmer Gottfrid Sundqvist f. 1888 Järvsand Alanäs,Bonde sågverksägare lastbilsägare, d. 1950 Järvsand Alanäs

G59 UP Farssidan: Alexander Palmqvist f.1869 Havsnäs Alanäs, Bonde - Poststationsföreståndare, d. 1949 Havsnäs Alanäs

G59 EP Farssidan: Ingeborg Erika Johansdotter f.1890 Alanäset Alanäs, d. 1969 Alanäset Alanäs

G60 UP Morssidan: Anne-Marie Sundqvist f. 1920 Järvsand Alanäs, Bonde - Poststationsföreståndare, d. 2012 Havsnäs Alanäs.

G60 UP Farssidan: Frans Palmqvist f.1911 Havsnäs Alanäs, Bonde - Poststationsföreståndare, d. 1973 Havsnäs Alanäs

G60 EP Farssidan: Ingrid Olsson Eriksson f.1913 Alanäset Alanäs, d. 1993 Strömsund Ströms fs.

G61 EP Farssidan: Sigurd Blomqvist f.1935 Strömsund Ström fs, d. 1990 Strömsund Ströms fs.

G61: Ulf Palmqvist f. 1955 Havsnäs Alanäs, Driftingenjör,

G62: Elisabeth Palmqvist f.Blomqvist f. 1958 Strömsund Ströms fs., Barnskötare,

Det var en del av våra rötter. Fakta eller saga - dock en berättelse med historiska vingslag.
Men här finns möjlighet för vem som helst få länkar publicerade till sina egna släktutredningar och dokument mm. Kontakta mig om ni vill länka till era egna släktutredningar eller annat som rör släkter - gårdar från byn, som ni vill ge andra möjlighet att läsa och ta del av.