Kartor över Havsnäs, med omnejd.

Lantmäteriet har släppt väg-, vatten- och terrängkartorna fria. Detta både som web-kartor och som nedladdningsbara filer i vektorformat. För web-kartor se:
Karta Havsnäsbygden.

Karta Havsnäs

För offlinekartor till din Android platta eller telefon eller GPS finns möjlighet med lite kunskap samt denna länk att fixa det hela helt själv. En offline karta täcker hela sverige samt genererar ingen datatrafik då den används. Batteriet räcker då längre tid och man har kartan även där ingen täckning för mobilen finns.
Terrängkartan för Androidmobiler och dito plattor.

Nedanför på denna sida finns det några användbara kartor för fiske i Flåsjön eller i Ursvattnet.

Som vanligt gäller att det är mini upplagor som visas på denna sida. Om du klickar på bilden får du upp den med högre upplösning.

Längst ner finner du också de ekonomiska kartorna från 1972 m.fl. Dessa kräver Dejavu plugin i webläsaren.

 

Flåsjön

Karta över Flåsjön
Karta över Flåsjön. Framtagen inför sjöregleringen 1944. Med uppgifter om djup, grund, stenar och annat.

Ursvattnet

Ursvattnet
Ursvattnet. På den tiden fanns det gott om Röding av den gamla stammen.

Lekte då på det markerade skäret.

Däremot fanns det då sparsamt med Öring som i dagsläget är vanligast i lag med Abborren.


Skoterledskartor i Strömsunds kommun.

Finns att köpa av skoterklubbarna och via turistbyrån, se: Skoterkartor info

Generalstabskartor - Ekonomiska kartor från Lantmäteriet.


Generalstabskarta från 1906 över Flåsjön med byar. Blad 53 Alanäs.
Generalstabskarta från 1912 över södra Flåsjön och Ström. Blad 60 Ström.
Generalstabskarta från 1972 över Havsnäs. Blad 21G 0-1 a-b.
Generalstabskarta från 1972 över Järilvattnet. Blad 21F 0-1 i-j.
Generalstabskarta från 1972 över Alavattnet. Blad 21F 0-1 g-h.
Generalstabskarta från 1972 över Lövberga. Blad 20G 8-9 a-b.
Generalstabskarta från 1972 över Råkälen. Blad 20F 8-9 i-j.
Generalstabskarta från 1972 över Hoverudden. Blad 21G 2-3 a-b.
Generalstabskarta från 1972 över Alanäs. Blad 21F 2-3 i-j.
Generalstabskarta från 1972 över Gubbhögen. Blad 21F 4-5 g-h.
Generalstabskarta från 1972 över Brattbäcken. Blad 21F 4-5 i-j.
Flera kartor återfinns under Historik. Där finns länkar till mera historiskt material.