Birger Källbergs fotosamling


Bilder som Birger Källberg samlat i 10 pärmar, med blandade foton från Havsnäs - Holmarna - Järvsand - Kalkberget - Nyhamn och Ursvattnet 755 bilder totalt.


Birger med sina barn

Birger med sina barn


BK-fotosamling

Fotosamlingen för HavsnäsVarje pärms sida, är i sin helhet inskannad i 600 DPI upplösning. Vissa bilder är dessutom inskannad i 1200 DPI, för att bättre kunna se detaljer mm.
Sedan har ett PDF dokument skapats av detta i 1200 DPI upplösning.
Så förhoppningsvis ska det vara, som man sitter och bläddrar i originalpärmen med foton.

Pdf filerna är rätt så stora ca 100MB-200MB / pärm.

Ett stort tack till Peter Högberg och till Strömsunds Hembygdförening, för att detta material kommit oss alla tillgodo!
Samt till Anne-Marie Källberg för Pärm 10, med ytterligare kort från bl.a. Ursvattnet med omnejd.

Många bilder saknar text, och information över personer i bild, årtal, plats eller liknande.
Om du vet något om bilderna, så mejla till : bilder@havsnas.se


Pärm 1 - Havsnäs - Nyhamn
Bild BIK 487 - BIK 542. Nyhamn
Pärm 1
Pärm 2 - Havsnäs
Bild BIK 543 - BIK 611. Havsnäs
Pärm 2
Pärm 3 - Havsnäs
Bild BIK 612 - BIK 691. Havsnäs
Pärm 3
Pärm 4 - Havsnäs
Bild BIK 692 - BIK 775. Havsnäs
Pärm 4
Pärm 5 - Havsnäs
Bild BIK 776 - BIK 863. Havsnäs
Pärm 5


Pärm 6 - Havsnäs - Nyhamn
Bild BIK 864 - BIK 934. Nyhamn
Pärm 6
Pärm 7 - Havsnäs
Bild BIK 935 - BIK 996. Havsnäs
Pärm 7
Pärm 8 - Havsnäs
Bild BIK 997 - BIK 1018. Havsnäs
Pärm 8
Pärm 9 - Havsnäs
Bild BIK 1019 - BIK 1076. Havsnäs
Pärm 9
Pärm 10 - Havsnäs
166 bilder som delvis inte finns med i de 9 pärmar som Ströms Hembygdsförening har. Kommer från Anne-Marie Källberg.
Pärm 10