Startsida för Havsnäs.  (havsnäs.se och havsnas.se)   Havsnäs Facebook-sida facebook.jpg


Sök på Havsnäs.se:

(240712) En fin kvällsbild från Havsnäs, som visar den fina nya efterlängtade asfaltvägen genom byn. Från Bränna och norrut.
Vägen var asfalterad och klar hela sträckan Lövberga till och med Havsnäs den 10 juli 2024. Ett datum att komma ihåg.
Foto med drönare av Yurika Palmqvist.
Väg_829/Flygbild nya vägen.jpg

(240707) Havsnäs Bygdeförening Allaktivitetsdag på Sågbacken Söndag 14/7 kl 12-14:
hbf/Allaktivitetsdag 2024.jpg

(240627) Information från Svevia - asfaltering fr.o.m. 1/7 Måndag kl 05:30
Uppdatering väg 829, etapp 1 Lövberga-Havsnäs:
På måndag kommer äntligen den efterlängtade asfalten!
From måndag morgon kl 05.30 kommer det vara full fart med drygt 30 stora maskiner och fordon längs vägen,
främst mellan Lövberga och Järvsand. Beläggningen börjar i Järvsand och rör sig mot Havsnäs.
För boende från Järvsand och norrut mot Havsnäs: Försök i möjligaste mån att åka andra vägen upp mot Alanäs,
då framkomligheten kommer vara nedsatt mellan Lövberga och Järvsand. Om ni väljer att ändå åka mot Lövberga,
försök vara ute i tid, då risken för köbildning och korta stopp troligen kommer vara stor under stora delar av de första dagarna nästa vecka.
Och kör försiktigt, då vi är rädda om våra medarbetare som jobbar längs vägen!
För aktuell status och i mån av tid svarar gärna vår Platschef Ulf Öberg på frågor på 070-2065876
Med vänlig hälsning
Peter Pålsson
Ulf Öberg
Morrow Bylund
Thomas Wiklund
Svevia AB

(240626) Vattenavstängning idag 26 Juni kl. 10:00- ca 15:00
Svevia tar ny ledning genom vägen i drift.
Med start ca 10:00 så stängs vattnet av för alla abonnenter fr.o.m Storänge och söderut mot Holmsund. Även avgreningen "Bäcken" mot Johan Ellingsson, blir utan vatten.
Arbetet görs p.g.a inkoppling av ny ledning under vägen av Svevia.
Arbetet beräknas klart vid 15 tiden.
Tappa upp vatten så att ni har vid behov, under avstängningen.
Efter arbetet kan orenheter/avlagringar/missfärgningar uppstå. Spola ur ledningen i så fall.
Havsnäs Samfällighetsförening
Ulf Palmqvist 070- 695 39 55 Sune 070-190 36 36

(240606) Det är många som fått ett brev från Bergsstaten om undersökningstillstånd Kalkberget nr 100.
Här kan ni se vad dom letar efter:
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-malm-mineral.html
Gruvbrytning.jpg

(240606) Midsommarfirande på Sågbacken vid Havsnäs Bystuga
Fredagen den 21 Juni kl.13
hbf/Midsommar 2024.jpg

(240517) Flåsjön är från idag isfri
Flåsjön är från idag 17/5 isfri. Dvs partiet storflaket till och med Holmen. Samma dag som i fjol. Antalet isdagar blev 163. Det var 8 fler än normalt, jämfört med statistik SMHI 1898-2009. Se uppdaterad statistik :

Flåsjöns is statistik


/240517_Isfritt.jpg

(240514) Glädjande information från Trafikverkets hemsida:
Maj–oktober 2024
Under våren och sommaren sätter vi upp räcken och skyltar samt återställer runt vägen på samma sträckor som vi bytte vägtrummor 2022.
Vi kommer även asfaltera med beräknad start senare delen av juni till mitten av juli.
Framkomligheten kommer att vara mycket begränsad där vi arbetar.

Så från mitten av juli gäller asfalt istället för dagens bergskross som underlag!

(240513) Handlingar från Havsnäs Samfällighetsförenings årsmöte 12 maj
Se under meny Föreningar:

Kallelse och dagordning till föreningsstämma 2024-05-12 18:00

Protokoll Årsmöte 2024-05-12

Förvaltningsberättelse för 2023

Resultatrapport för år 2023.

Balansrapport för år 2023.

Revisionsberättelse för år 2023.

Inkomst och utgiftsstat för 2025.

Debiteringslängd för 2025: Kan ej visas annat än för medlemmar pga GDPR.

Debiteringslängd utan namn för år 2025.


(240506) Vattenavstängning imorgon 7 Maj kl. 08:00- ca 11:00
Svevia tar ny ledning i drift.
Med start ca 8:00 så stängs vattnet av för alla abonnenter fr.o.m Storänge och söderut mot Holmsund. Även avgreningen "Bäcken" mot Johan Ellingsson, blir utan vatten.
Arbetet görs p.g.a inkoppling av ny ledning under vägen av Svevia.
Arbetet beräknas klart vid 11 tiden.
Tappa upp vatten så att ni har vid behov, under avstängningen.
Efter arbetet kan orenheter/avlagringar/missfärgningar uppstå. Spola ur ledningen i så fall.
Havsnäs Samfällighetsförening
Ulf Palmqvist 070- 695 39 55

(240501) Vattenavstängning idag 1 Maj kl. 10:00- ca 11:00
Svevia tar ny ledning i drift.
Idag 1 Maj med start ca 10:00 så stängs vattnet av för alla abonnenter fr.o.m Storänge och söderut mot Holmsund. Även avgreningen "Bäcken" mot Johan Ellingsson, blir utan vatten.
Arbetet görs p.g.a inkoppling av ny ledning under vägen av Svevia.
Arbetet beräknas klart vid 11 tiden.
Tappa upp vatten så att ni har vid behov, under avstängningen.
Efter arbetet kan orenheter/avlagringar/missfärgningar uppstå. Spola ur ledningen i så fall.
Havsnäs Samfällighetsförening
Ulf Palmqvist 070- 695 39 55

(240422) Havsnäs Samfällighetsförening kommande vattenavstängningar:
havsnas_va/2024/Vattenavstängning 240422-240516.jpg

(240415) Havsnäs Samfällighetsförening håller Årsmöte den 12 Maj 2024 kl 18:00
havsnas_va/2024/Dagordning 2024.jpg

(240415) Vattenavstängning 2024-04-17 kl. 08:00- ca 16:00
Svevia tar ny ledning i drift.
Svevia tänker göra inkoppling av en ny ledning i vårt ledningsnät. Den går från Erhard Schwartz via Anders Sundqvist till Storänge Palmqvist/Wiberg.
Därför måste vi stänga av vattenförsörjningen till alla abonnenter under tiden arbetet med inkopplingen pågår.
Alla abonnenter fr.o.m. Erik Jönsson och söderut berörs.
Tappa upp vatten så att ni har vid behov, under avstängningen.
Efter arbetet kan orenheter/avlagringar/missfärgningar uppstå. Spola ur ledningen i så fall.
Havsnäs Samfällighetsförening
Sune Näsmark 070-190 36 36
Ulf Palmqvist 070- 695 39 55
mvh
Havsnäs Samfällighetsförening

(240404) Uppdatering om vattenläckan. Den upphörde fredagen den 5 April.
Så ganska säkert är, att "någon" kom den 28/3 Skärtorsdag och öppnade vattnet till sin abonnentledning. Samt stängde av vattnet den 5/4. Då minskade vattenförbrukningen med dryga 20 m3/dygn.
Det vore bra om abonnenten hörde av sig till oss. Så att vi kan säkerställa att abonnenten vet om sin läcka på ledningen.
mvh
Havsnäs Samfällighetsförening

(240404) Årets 3:e vattenläcka. De 2 tidigare har varit sönderfrysningar hos abonnenter.
Vi vet inte var denna nya läcka finns ännu.
Läckaget i ledningsnätet (mätt kl. 00-05) ökade från och med skärtorsdagen den 28/3. Förbrukningen ökade då med ca 20 m3/dygn.
Har man öppnat sin avstängare omkring den dagen, så bör man kontrollera att man inte har en läcka på sitt ledningsnät.
Det kan ju också vara en "glimpostventil" som står i mellanläge.
Kan vi få tips om var läckan finns.
Havsnäs Samfällighetsförening
Ulf och Sune


(240318) Protokoll samt andra handlingar från Havsnäs Bygdeförenings årsmöte, som hölls den 3 mars i bystugan, finns nu att läsa här. Se i menyn under Föreningar och Havsnäs Bygdeförening.


Tilly Sundin

(240306) Tillys Memoarer
Tilly Sundin, född 1925 och uppväxt i Havsnäs skrev sina memoarer på 1980-talet.
Ett mycket intressant historiskt nutidsdokument. Väl värt att läsa.
Berättelsen omfattar mycket blandat från uppväxten och händelser senare i livet.
Uppväxten präglades delvis av hennes handikapp men verkar inte ha hindrat henne.
Hon föddes 1925-07-01 i Havsnäs. Far Mikael Israel Sundin f. 1879, samt mor Linnea Elfström f. 1887.
Syskon Holger Sundin f .1914, Nora f. Sundin 1915, gift Eriksson, samt Tora f. Sundin 1919, gift Källberg.
Föräldrahemmet där hon växte upp, är det grå eternithuset mitt i byn söder om där Posten låg.
Holger Sundin övertog senare föräldragården efter pappan ”Mika-Israel”. Memoarerna har tillgängliggjorts av hennes 2 söner Peter och Pär.

Tillys Memoarer.pdf.


(240306) Reportage i Affärsnytt Norr om Foto och Konstutställningen 2/3-24
Länk till reportage från Affärsnytt Norr 5/3 som med text och fina bilder berättar om detta.
https://affarsnyttnorr.se/fargsprakande-konstutstallning-i-havsnas/


(240306) Reportage i ÖP om Foto och Konstutställningen 2/3-24
En mycket lyckad Foto och Konstutställning hölls den 2/3-24 i Havsnäs Bystuga. Här följer ett reportage från ÖP 4/3 som med text och fina bilder berättar om detta. Reporter Anna Sundkvist med anor från byn.
Bystugan blev konsthall.pdf.


(240210) Trolldom och Häxprocesser
De stora häxprocesserna i Sverige började i Dalarna 1668 och ebbade så småningom ut i Stockholm 1676. Över 300 kvinnor blev under den här tiden avrättade för häxeri. Under 1700-talet förekom bara några enstaka häxjakter och 1779 togs trolldomsparagrafen bort från lagboken.
Några direkta bevis för Trolldom och häxprocesser i Flåsjöbygden, har inte hittats. Rätta om ni har dokument eller vet något annat om detta. Men släktskap för boende i bygden som har anor till detta finns.
Bl.a annat de stora processerna i Nordingrå Ångermanland, se Historik :
Häxprocessen i Nordingrå.pdf.


(240129) 2 intressanta artiklar om ombyggnationen av Havsnäs-vägen i dagens ÖP:

Bybor missnöjda när farligt backkrön inte åtgärdas.
Gamla vägen i sämre skick än väntat.


(240125) Havsnäs Bygdeförening Årsmöte:
Årsmöte 2024 för Havsnäs Bygdeförening
Söndagen den 3 mars kl 14.00 i Bystugan på Sågbacken
Årsmötesförhandlingar med bl a Styrelseval och verksamhetsinriktning Motioner till mötet inlämnas senast 25 februari till Anita Söderlund eller Anders Sundqvist
Välkomna

(240124) Foto och konstutställning på Havsnäs Bystuga
Lördagen den 2 mars kl. 11-15
hbf/Foto och konstutställning 2024.jpg

(231206) Flåsjön är islagd, dvs Storflaket och partiet t.o.m. Holmen. Normaldatum är 15/12, så det blev 9 dagar tidigare än enligt SMHI:s statistik 1898-2009. Uppdaterad statistik över Flåsjöns is: Flåsjöns is.pdf.


(231109) Artikel om ombyggnationen av Havsnäsvägen Z829 TRUCKING om Havsnäsvägen

(231029) Gynna Havsnäsbygdens skoterklubb, som ordnar fina skoterleder åt oss alla.
Bli medlem eller förnya ditt medlemskap och stötta klubbens arbete!
Det kostar bara 100 kr/år.
hbsk 2023-24.jpg

(231003) Nu har SVT släppt den film som spelades in i Havsnäs - Järvsand 1979. Den heter "Precis som förut", och manus samt regi gjordes av Rolf Knutsson. Han har anor från Järvsand via sin mor - Betty, som växte upp och bodde i "Jonas i Skogs" söder om Järvsand. Hennes föräldrar hette Selma och Jonas ( i Skogs) Jonsson. Rolf Knutssons far var från Hallviken. Länk till filmerna som består av 4 avsnitt.
Precis som förut
Lite övrigt material om filmen samt om inspelningen, och om Rolf Knutsson och hans relation med "Jonas i skogs" kan du läsa om här:
Precis som förut - Rolf Knutsson

(230923) Havsnäs Samfällighetsförening informerar:
En stor vattenläcka har uppkommit på vårt ledningsnät. Efter felsökning, med avstängningar av olika grenledningar, har vi nu hittat den. Läckan är på huvudledningen vid Bränna. På grund av läckans storlek, tvingas vi stänga av huvudledningen vid Bränna, som matar alla söder om läckans plats. Dvs Rörnäset, Holmsund m.fl. söder om Bränna. Vi ska försöka laga detta på Måndag. Under tiden gäller detta: Vi öppnar vatten leveransen 2 timmar i taget för de avstängda abbonenterna. Kl 8-10, 14-16, 19-21 Havsnäs Samfällighetsförening Ulf och Sune


(230920) Havsnäs Samfällighetsförening informerar:
Vi behöver stänga av vattnet för alla abonnenter, från och med Helga Kunze / Erling Henriksson - Skolan och söderut. Avstängningen börjar idag 20 Sept. kl 14:00 och beräknas vara klar kl. 15:30. Orsaken är en anslutning till huvudledningen som ska bytas ut. (Kalkberget och avgrening Grubba mot Norr berörs inte.)


(230816) Informationsmöte om bredbandsutbyggnaden till Havsnäs med omkringliggande byar
Havsnäs Bystuga Lördag 26/8 14:00 se info blad:
Fiber infomöte 2023.jpg

(230716) Finnsam konferensen om Ströms och Tåsjö finnmarker hålls i Strömsund 18-20 augusti. Ströms finnmark är området runt Flåsjön med Byarna Havsnäs - Alanäs samt Ringvattnet. Efter Vattudalen Hillsand- Renån. Där de första finn-bosättningarna skedde, efter det att Jämtland blev Svenskt 1645. För all information och anmälan se finnsam.org.
finnsam.org höstkonferens på Ströms och Tåsjö finnmarker 18-20 augusti 2023
Vill man kan man delta bara på delar av konferensen som innefattar två guidade bussturer runt bl.a Flåsjön. Det finns även en film att titta på som handlar om detta:
Skogsfinnarna -Kulturarvet i Jämtland

(230714) Havsnäs Bygdeförening Allaktivitetsdag på Sågbacken:
hbf/Allaktivitetsdag 2023.jpg

(230705) Havsnäs Samfällighetsförening informerar:
Havsnäs Samfällighetsförening informerar om vattenavstängning idag 5/7 efter 14:00. Avstängningen för arbetet kommer att ta några timmar, ev. längre tid beroende på felets art. Vi behöver stänga av vattnet för att kunna serva en anslutningspunkt som behöver åtgärdas. Det är inte säkert att arbetet kan slutföras idag. I så fall behöver vi också stänga av några timmar i morgon 6/7 för att slutföra arbetet.


(230620) Havsnäs Bygdeförening Midsommarfirande på Sågbacken:
hbf/Midsommar 2023.jpg

(230611) Havsnäs Samfällighetsförening informerar om kommande vattenavstängningar:
havsnas_va/2023/Vattenavstängningar ny.jpg

(230524) Trafikverket och Svevias presentation från informationsmötet den 24 maj i Havsnäs bystuga.
Länk: Väg 829, Lövberga–Alanäs, förstärkningsåtgärder - Informationsmöte etapp 1, Havsnäs bystuga, 24 maj 2023


(230524) Havsnäs Samfällighetsförening informerar om kommande vattenavstängningar:
havsnas_va/2023/Vattenavstängningar.jpg

(230517) Flåsjön är isfri, dvs storflaket tom Holmen. Sen kväll 17 Maj. Ganska normalt år. Normalvärde för statistik 1898-2009 är 15/12 t.o.m. 19/5 med antal isdagar= 155. Denna vinter blev det 15/12 t.o.m. 17/5 med antal isdagar 153. Se uppdaterad statistik för Flåsjöns is, under Väder.

(230514) Handlingar från Havsnäs Samfällighetsförenings årsmöte de 14 Maj 2023.
Finns nu att läsa här på hemsidan. Se under Föreningar - Havsnäs Samfällighetsförening


(230512) Trafikverket kommer att ha informationsmöte den 24 maj mellan kl. 18.00 - 20.00 i Havsnäs bystuga.
Trafikverket informerar om kommande aktiviteter på etapp 1 mellan Lövberga och Havsnäs.
Vi bjuder på fika!
Välkomna!
Länk: Väg 829, Lövberga–Alanäs, förstärkningsåtgärder - Projekt V 829


(230510) Havsnäs Bygdeförening bjuder in till Allmän Arbetsdag på Sågbacken den 3 och 4 juni 2023:
Arbetsdag 2023.jpg

(230507) Svevia informerar:
Uppdatering om vägförstärkningsprojektet väg829, Lövberga-Havsnäs:
Nu är vi snart igång!
Till veckan (v.19) drar vi igång med vägarbetena igen. Vi kommer börja med att utföra kantförstärkning vilket innebär att vi kommer gräva längs vägens innerslänt och förstärka upp den med nytt bergmaterial.
Veckan därpå kommer vi komplettera med ett maskingäng till som kommer gräva ur och förstärka mitten av vägen. Grävarbetena sker etappvis för att upprätthålla god trafiksäkerhet och kvalitet.
Det kommer vara väldigt begränsad framkomlighet och vi önskar att ni har överseende med detta och att ni väljer andra vägen eller att ni kör lika försiktigt och fint förbi vår personal som ni gjort under hösten.
Arbetena kan innebära korta stunder av stopp förbi respektive arbetsplats, så planera gärna för detta.
Utöver schaktarbetena kommer vi även underhållshyvla vägen mellan Lövberga och Havsnäs, detta är planerat att utföras nu på måndag (8/5).
Har ni frågor och funderingar får ni gärna besöka oss i vårt kontor ”gamla skolan i Havsnäs”
Hälsningar

Peter Pålsson, Entreprenadchef Tel. 0611-442 25
Ulf Öberg, Platschef
Thomas Wiklund, Mätningstekniker
Markus af Trampe, Arbetsledare

(230421) Havsnäs Samfällighetsförening håller Årsmöte den 14 Maj 2023:
havsnas_va/2023/Kallelse - Dagordning 2023.jpg


(230323) Protokoll från Havsnäs Bygdeförenings årsmöte som hölls den 19 mars i bystugan, finns nu att läsa. Se under Föreningar och Havsnäs Bygdeförening. Dessutom finns nu också föreningens Stadgar inlagda på samma ställe.


(230301) Havsnäs Bygdeförening håller Årsmöte den 19 Mars 2023:
Årsmöte 2023.jpg

(221215) Flåsjön är islagd, dvs Storflaket och partiet t.o.m. Holmen. Samma datum som normalt som är 15/12 enligt SMHI:s statistik 1898-2009. Uppdaterad statistik över Flåsjöns is: Flåsjöns is.pdf.


(221211) Vattenförbrukningen i ledningsnätet för Havsnäs VA har ökat rejält, detta fr.o.m. Söndagen den 27 November.
Innan dess var förbrukningen ca 32-35 m3/dygn, men från den 27 November ökade den med ca 15 m3/ dygn och ligger nu på 48 m3/dygn.
Vad har hänt?
Vattenläcka i marken på ledningsnätet?
Avstängare - glimpost/ avtappare i fel läge?
Sönderfrysning i någon fastighet, med enorm vattenskada.
Kan alla hjälpas åt att titta till sina hus, så att det inte har hänt något som förorsakat detta.
Uppdatering 11/12-22. 2 veckor med hög förbrukning, utan att felet hittats. Hör av om ni vet om eller anar något fel någonstans i ledningsnätet.
Sune Näsmark 070-190 36 36, Ulf Palmqvist 070-695 39 55
Mvh
Havsnäs Samfällighetsförening VA


(221107) Efter några års uppehåll så blir det nu Julbord på Havsnäs Bystuga uppe på sågbacken. Se info: Info
hbf/Julbord-2022.jpg


(221029) Gynna Havsnäsbygdens skoterklubb, som ordnar fina skoterleder åt oss alla.
Bli medlem och stötta klubbens arbete!
Det kostar bara 100 kr/år.
hbsk 2022-23.jpg

(221029) Lite nyheter från Trafikverket och Svevia angående väg 829:
Lars Johnsson Trafikverket:
Jag jobbar som projektledare på Trafikverket för förstärkningsprojektet på väg 829 mellan Lövberga och Alanäs. Jag har glädjande nyheter. Vi har fått finansieringen klar även för etapp 2. Det är ännu lite oklart exakt när etapp 2 startar men vi jobbar för att göra det i anslutning till avslutet av etapp 1. Fortsättning följer. Aktuell tidplan finns alltid på trafikverkets hemsida Projekt V 829 Hör gärna av er till mig om ni har fler frågor på lars.c.johnsson@trafikverket.se.
--------------------------------------------------------------------
Peter Pålsson Svevia:
Kort statusuppdatering om vägprojektet Lövberga-Havsnäs v43. -Vi kommer de närmaste dagarna komplettera våra två trumläggargäng med ytterligare ett maskingäng. Detta för att öka på takten med utbyten av trummor. Vi vill också passa på att tacka er som passerar oss och är så duktiga på att anpassa hastigheten och visa hänsyn förbi oss, ett stort tack! En annan fråga: -Finns det intresse för er som är närboende att komma till oss på ett studiebesök där våra kompetenta medarbetare först teoretiskt går igenom på vilket sätt vi bygger vägen (schakt/fyll/teknik) vid vårt platskontor,
för att sedan besöka våra medarbetare ute i fält för att titta på hur vi praktiskt utför byggnationen? Tanken är isåfall att vi anordnar en dag inom kort för detta.
Kommentera gärna om ni känner er intresserade, alternativt kan ni ringa mig för mer info på 0611-44225.
Tack!
//Peter med kollegor på Svevia(221018) Havsnäs Bygdeförening - Protokoll från årsmötet: Årsmöte 2022 Protokoll.pdf.


(220817)Havsnäs Bygdeförening informerar: Info
hbf/HBF info.jpg


(220803)Havsnäs samfällighetsförening (VA) - Servicearbete med vattenavstängning.: Servicearbete med vattenavstängning
havsnas_va/2022/Servicearbete 220810.jpg


(220716)Nu finns Boken om Havsnäs att läsa på Birger Källbergs sida med utgivna Häften, se Häfte 29: Boken om Havsnäs
bk-haften/Boken om Havsnäs/Framsida.jpg


(220709)Havsnäs Bygdeförening: Allaktivitetsdag 2022-07-17, se affisch:
Allaktivitetsdag 2022.jpg


(220616) Informationsmaterial från Trafikverkets info möte på Havsnäs Bystuga som hölls den 16 Juni: Informationsmöte 20220616

(220527)Havsnäs Bygdeförening: Fira midsommar i Havsnäs, se affisch:
hbf/Midsommar 2022.jpg


(220601)Vattenproverna är nu helt färdiganalyserade. Båda proverna visar på helt utmärkt vatten. Havsnäs samfällighetsförening (VA).:
Mikrobiologiskt prov
havsnas_va/2022/Vattenprov del1.jpg

Kemiskt prov
havsnas_va/2022/Vattenprov del2.jpg


(220527)Havsnäs samfällighetsförening (VA) - Servicearbete med vattenavstängning.: Servicearbete med vattenavstängning
havsnas_va/2022/Servicearbete.jpg


(220517) Bygdeföreningen informerar, se affisch: Info om verksamhet 2022.
hbf/Info om verksamhet 2022.jpg

(220515) Flåsjön är isfri, dvs storflaket tom Holmen. Sen kväll 14 Maj. Se uppdaterad statistik för Flåsjöns is, under Väder.

(220512) Ny version av QGIS ledningskarta Vatten och Avlopp inlagd under föreningar.

(220512) Protokoll från Havsnäs Samfällighetsförenings Årsmöte inlagt under föreningar.

(220427) Meddelande om byggstart väg 829: Byggstart väg 829
Väg_829/Byggstart väg 829.jpg

(220421) Majbrasan på Sågbacken i Havsnäs sista April, se affisch: Valborg 2022.
hbf/Valborg 2022.jpg

(220414)Kallelse till årsstämma för Havsnäs samfällighetsförening (VA): Kallelse - Dagordning
havsnas_va/2022/Kallelse - Dagordning 2022.jpg


(220126) Nu är det klart! Regeringen godkänner trafikverkets vägplan och avslår de överklaganden som kommit in. Därmed kan projektet starta!
Regeringsbeslutet blev idag offentligt.
Det var ett tag sedan sist det blev nya vägar:
Lövberga - Järvsand stod klar 1929 vägbredd 4m. Ersatte då gamla smala vägen "gammel-landsvägen"
Sträckan i sin helhet, Lövberga - Alanäs stod klar 1936. Vägbredd 4,5m.

(220119) Äntligen !! I morgondagens regeringssammanträde så kommer beslut att tas i frågan om Vägplanen för väg 829.
Regeringsbeslut väg 829.PNG

(211222) Flåsjön är islagd, dvs Storflaket och partiet t.o.m. Holmen. 7 dagar senare än normalt som är 15/12 enligt SMHI:s statistik 1898-2009. Uppdaterad statistik över Flåsjöns is: Flåsjöns is.pdf.


(211028) Vintern närmar sig! Dags att stödja Havsnäsbygdens skoterklubb med ett medlemskap för 2021-22.
Anmäl dig som medlem / förnya ditt medlemskap! Det kostar bara 100 kr/år.
hbsk 2021-22.jpg

(211010) Bra artikel som beskriver problemen med väg Z829 och dess standard. Affärsnytt norr - Artikel.

(210928) Havsnäs Bygdeförening - Protokoll från årsmötet: Årsmöte Protokoll 210919.pdf.


(210901) Havsnäs Bygdeförening håller Årsmöte den 19 september 2021:
Årsmöte 2021.jpg

(210817)Kallelse till årsstämma för Havsnäs samfällighetsförening (VA): Kallelse - Dagordning
havsnas_va/2021/Kallelse - Dagordning 2021.PNG


(210718) Havsnäs samfällighetsförening för Vatten och avlopp informerar:
Vi har problem med hög vattenförbrukning. Problemen började ca 22/6, dvs tisdag midsommarveckan. Sedan dess har vi en extra vattenförbrukning på mellan 6 000-18 000 L per dygn.
Förbrukningen varierar dessutom dygn för dygn vilket är ovanligt vid en läcka.
Är det någon som vet med sig att man är orsaken till denna extra förbrukning – alt. läckage, så informera oss snarast.
Sune 070-190 36 36 , Ulf 070-695 39 55


(210619) Havsnäs Bygdeförening informerar om sommaren 2021:
Info 2021.JPG

(210510) Flåsjön är nu isfri, dvs Storflaket och partiet t.o.m. Holmen. 1 dag tidigare än i fjol. Uppdaterad statistik över Flåsjöns is: Flåsjöns is.pdf.


(210506) Telia har skickat ut erbjudande om stabilt Bredband med medelhastighet kring 100 Mbit/s. En ersättare för fiber. Tekniken bygger på Radiolänk/ FWA (Fixed Wireless Access) till närmaste mast med fiberanslutning.
Telia FWA bredband
bredband-fwa-telia.jpg

Mer info på: telia.se/framtid

(210412) Enligt välunderrättad källa: "Kan informera om att vägen klättrat från 7:e till 5:e plats i överklagnings processen. Vet dock inte vart den låg från början Det finns ett litet hopp om att det kan vara avgjort till sommaren och att handlingar kan komma ut i höst och en byggstart under 2022. Men det kommer väl nya överraskningar som ställer till det......"

(210106) Flåsjön är nu helt islagd from igår em. Tis 5/1-21, dvs delen Storflaket - tom Holmen. Uppdaterad statistik över Flåsjöns is: Flåsjöns is.pdf.


(201109) Vintern närmar sig! Dags att stödja Havsnäsbygdens skoterklubb med ett medlemskap för 2020-21.
Anmäl dig som medlem / förnya ditt medlemskap! Det kostar bara 100 kr/år.

hbsk 2020-21.jpg
(201020) Trafikverket informerar angående de gjorda överklagandena:: Lövberga-Alanäs vägplan
Väg_829/Trafikverket info om överklagandet.jpg


(201019) Tyvärr finns det människor som gör allt för att vi som bor här inte ska få en bra väg.
Nu när vi var så nära målet, så inkommer det 5 st överklaganden som kommer att försena hela processen!
Läs trafikverkets svar:
Det har kommit in fem stycken överklagningar under besvärstiden som gick ut den 15/10 2020 och dessa bifogas i detta mail. Vid frågor eller funderingar så kontakta Planprövning, Anders Stoor, 010-123 63 56.
Med vänlig hälsning
Katrin Andersson
Biträdande planprövare
Avdelning Planprövning
katrin.andersson@trafikverket.se
Direkt: 010-123 63 64
Trafikverket
781 89 BORLÄNGE
Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se
Se bifogad pdf: Överklagningar


(200929) Havsnäs Samfällighetsförening informerar om vattenavstängning pga mätningar se schema: Vattenavstängning
havsnas_va/2020/Vattenavstängning - mätning nr2.JPG


(200918) Äntligen har Trafikverket spikat Vägplanen för ombyggnad av väg 829, dvs från Lövberga - via Havsnäs - till Alanäset. Se pdf fil: Vägplan väg 829
Väg_829/Fastställd vägplan.JPG


(200914) Havsnäs Samfällighetsförening informerar om vattenavstängning pga mätningar se schema: Vattenavstängning
havsnas_va/2020/Vattenavstängning - mätning.JPG


(200823) Havsnäs Samfällighetsförening för Vatten och Avlopp. Handlingar för årsmötet finns nu under föreningssidan.
Föreningar


(200817)Havsnäsbygdens skoterklubb håller Årsmöte: Kallelse
hbsk/Årsmöte 2020.JPG


(200809) 4 nya häften, denna gång nr: 20, 21, 23 och 24, är nu inskannade och upplagda på hemsidan.
Så nu finns det häfte 1 tom 24 på Birger Källbergs sida med hembygdsforskning. Läs och begrunda!
Se Birger Källbergs sida: Birger Källbergs hembygdsforskning.


(200806)Kallelse till årsstämma för Havsnäs samfällighetsförening VA: Kallelse - Dagordning
havsnas_va/2020/Kallelse - Dagordning 2020.JPG


(200803) Häfte 15, 16, 17, och 18 tillagda häften i Birger Källbergs hembygdsforskning. De är nu inskannade och inlagda.
Se Birger Källbergs sida: Birger Källbergs hembygdsforskning.


(200730) Häfte 9, 10, 11, och 13 tillagda häften i Birger Källbergs hembygdsforskning. De är nu inskannade och inlagda.
Se Birger Källbergs sida: Birger Källbergs hembygdsforskning.


(200729) 4 nya häften av Birger Källbergs hembygdsforskning inskannade och inlagda.
Se Birger Källbergs sida: Birger Källbergs hembygdsforskning.


(200726) 2 nya skolkort inlagda. Se sidan med Skolbilder: Bilder från Havsnäs Skola.


(200724)Birger Källbergs fotosamling har utökats med en 10:e pärm, som Anne-Marie Källberg lånat ut. Se sidan med fotosamlingen: Birger Källbergs Fotosamling..
Pärm 10.jpg


(200614) Havsnäs Samfällighetsförening informerar om vattenavstängning 16 juni 9:00-15:00. Vattenavstängning
havsnas_va/2020/Vattenavstängning.JPG


(200528) Protokoll från Havsnäs Bygdeförenings årsmöte som hölls den 24 maj 2020: Årsmötesprotokoll.


(200511) Flåsjön är nu isfri, dvs Storflaket - tom Holmen. Uppdaterad statistik över Flåsjöns is: Flåsjöns is.pdf.


(200510) Havsnäs Bygdeförening informerar: Information till boende från HBF.
hbf/Info 2020/Info 2020.JPG


Handlingar inför årsmötet 24 maj 2020 kl 16:00:
Verksamhetsberättelse 2019.
Årsredovisning för 2019.
Revisionsberättelse för 2019.


(200509) Inte så man blir förvånad! Vi har ju väntat i många år på en farbar väg,
men nu verkar den ha blivit försenad igen.
Upphandlingen för entreprenaden skulle ha varit klar för utskick i maj 2020. Nu står det 2020-08.
Se bild Trafikverkets inköpsplan: Bild Tidplan 200501.
Väg_829/Tidplan 200501.png

Länk till hela Trafikverkets Inköpstidplan 2020-05-01
(200501) En trevlig nyhet för boende efter väg 826: Belysning efter väg 829.
Väg_829/AU-2020-04-07.JPG

(200418) Bygdemedel Flåsjöbygden 2020: Bygdemedel 2020.
Bygdemedel/Bygdemedel 2020.JPG

(200418) Sammanställning över vilka som erhållit bidrag ur Vindkraftsfonden 2020.
Se under Vindkraft.

(200406) Majbrasan på Sågbacken i Havsnäs inställd 2020, se affisch: Valborg 2020.
hbf/Valborg 2020.jpg

(200309) Flåsjöjäntans Programblad för 2020 års aktiviteter i byarna: Flåsjöbygdens aktiviteter 2020.
Programblad 2020.jpg

Birger Källbergs fotosamling med 9 pärmar och totalt 589 bilder är nu inskannade, och finns i sin helhet att beskåda här: Birger Källbergs Fotosamling..
bk-bilder/BK-fotosamling.jpg

Fortsättning nr3 om livet i fäbodarna. Bilder från Brännebacken och ev. fattiggårdsbodarna.: Brännebacken.
fäbodar/Brännebacken 1937 nr 1.jpg

(200115) Info från Flåsjöns FVO 2020 Infoblad .
Flåsjöns_FVO/Flåsjöns FVO info 2020.jpg

(200102) Häfte 12 av Birger Källbergs häften finns nu inskannat: Häfte 12
Häfte 12.jpg

För en översikt över alla häften, se Historik - Birger Källbergs sida
(200101) Häfte 4 av Birger Källbergs häften finns nu inskannat: Häfte 4
Häfte 4.jpg

(191226) Flåsjön blev helt islagd idag den 26/12-2019. Uppdaterad statistik över Flåsjöns isläggning respektive islossning finns nu på vädersidan.
Ett mycket tråkigt besked, Sven Artur Engström gick ur tiden den 2 November. Se dödsannons: Sven-Artur Engström

Han har som vi alla vet, varit mycket drivande. Få personer har haft så stor betydelse för Havsnäsbygden som Sven-Artur, och detta dessutom under många år.
Läs gärna hans egna läsvärda berättelse om några episoder ur hans liv.
Sven-Artur Engström - Mina minnen och min historia

Samt detta reportage från ÖP 181012, om Predikstolen: Predikstolen 40 år sedan den rasade
Predikstolen.jpg

(191114) Trafikverkets planerade etappindelning för upprustning av väg 829 Etappindelning.
Etappindelning.jpg

(191111) Kallelse
Havsnäs samfällighetsförening - Extra årsstämma - val av styrelse

Lantmäteriet godkänner inte att årsstämman valde en styrelse med 5 ledamöter, istället för en styrelse med 3 ledamöter och 2 suppleanter, som är enligt stadgarna.

Tid Tisdagen den 19 november kl 18.00
Plats Bystugan

Dagordning

1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Val av två justeringsmän
4. Val till styrelsen 1 ledamot 2 år; Styrelsens förslag Ulf Palmqvist
Val till styrelsen 2 suppleanter 1 år; Styrelsens förslag Johan Ellingsson och Erik Jönsson
I styrelsen kvarstår Thord Engström och Sune Näsmark
5. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Styrelsen

(191111) Nu är den klar! Vägplanen som Trafikverket jobbat på sedan 2014. Ett steg närmare en farbar väg. Dokument finns här:
Se: Trafikverket dokument för väg 829


Vägplan.jpg
(191106) Dags för årets Julbord på Bystugan.
Julbord 2019.jpg

(191021) Vintern närmar sig! Dags att stödja Havsnäsbygdens skoterklubb med ett medlemskap för 2019-20. Ger dig dessutom 10% rabatt på skoterförsäkringen hos Svedea, och dessutom 10% till klubben.
Se: Svedea
Anmäl dig som medlem / förnya ditt medlemskap! Det kostar bara 100 kr/år.

hbsk 2019-20.jpg
(190915) Ett litet ljus i mörkret, dvs vägeländet!!
Enligt trafikverkets sida om planerade upphandlingar kan man hitta en Excelfil över planerade jobb: Trafikverket planerade upphandlingar

Plan väg 829

Plan väg 829

Om ni har svårt att läsa så står det status Beslutad, samt upphandling utskick 2020-05, och uppdragsstart 2020-07.


(190829) Handlingar från Havsnas Bygdeförenings årsmöte 2019, kan nu ses under Föreningar
Se under Föreningar

(190829) Handlingar från Havsnas samfällighetsförenings årsmöte 2019, kan nu ses under Föreningar
Se under Föreningar

(190813) Havsnäs samfällighetsförening för Vatten och avlopp, håller årsmöte: Kallelse

Kallelse 2019(190720) Vädret just nu i Havsnäs SMHI uppmätt väder WOW

Vädret i Havsnäs
(190716) Havsnäs Bygdeförening håller Årsmöte 21/7:

Årsmöte 2019
(190716) Havsnäs Bygdeförening har Allaktivitetsdag 21/7:

Allaktivitetsdag_2019
(190706) Havsnäs samfällighetsförening för vatten och avlopp informerar:
Information:


Information
(190613) Havsnäs samfällighetsförening för vatten och avlopp informerar:
Information:


Information
(190613) Dags att fira Midsommar på Sågbacken Havsnäs:
Fredag den 21 juni kl 13:00 Se annons:


Midsommar 2019
(190519) Årets Spelmansstämma på Sågbacken Havsnäs:
Spelmansstämma på sågbacken 1 - 2 juni 2019. Se annons:


Spelmansstämma 2019

Den 2 maj blev Flåsjön isfri! Dvs storflaket och delen fram tom Lillholmen var utan is. Isen låg detta år 137 dagar. Medel perioden 1898 tom 2009 är enligt SMHI 155 dagar. Medeldag för islossning är den 19/5. Uppdaterad statistik se pdf: Statistik över Flåsjöns isläggning respektive islossning finns på vädersidan.
Havsnäs Bygdeförening Valborgsfirande 2019:
Valborg 2019
(190331) Sammanställning 2019, över vilka som Strömsunds Kommunstyrelse - arbetsutskottet, tilldelat Bygdemedel från Flåsjöbygdens regleringsområde.
Se under Föreningar, samt här: Bygdemedel 2019

(190326) Sammanställning över vilka som erhållit bidrag ur Vindkraftsfonden 2019.
Se under Vindkraft.

(190223) Anders Lindholm berättar: Anders Lindholm berättar om Bio-Nisse mm v2.
Hansson- Wiklund -Lindholm 1934.JPG

(190216) Flåsjöjäntans Programblad för 2019 års aktiviteter i byarna: Flåsjöbygdens aktiviteter 2019.
Flåsjöbygdens aktiviteter 2019.jpg

Fortsättning på livet i fäbodarna och hur det var att vara getare: Fäbodar och getare på Havsnässkogen.
fäbodar/Mjölkerskor och getare Kalkberget Havsnäs 1910-1920.png

En sammanställning över livet i fäbodarna och de vilda hästarna på skogen: Fäbodar, bupigor, getare och vildhästar på Havsnässkogen.
fäbodar/Vildhästar på Havsnässkogen.jpg

Flåsjön blev helt islagd den 16/12-2018. Uppdaterad statistik över Flåsjöns isläggning respektive islossning finns nu på vädersidan.

Från ÖP den 11/10-18 : Nolervik - Plötligt lossnade utsiktsklippan ..... Predikstolen 40 år sedan den rasade
Predikstolen.jpg

Nu finns 202 st. Flygfoton tagna under perioden 1946 - 2018 att titta på. En del har ni sett förut, men väldigt många är nya. De flesta är från Havsnäs, men också från Järvsand, Nyhamn, Västvik, Sörvik och Alanäset. Flygbilder.
Flygfoton/Första flygmaskinen.JPG

Dags för årets Julbord på Bystugan.
Julbord-2017.jpg

Vintern närmar sig! Dags att stödja Havsnäsbygdens skoterklubb med ett medlemskap för 2018-19. Ger dig dessutom 10% rabatt på skoterförsäkringen hos Svedea, och dessutom 10% till klubben.
Se: Svedea
Anmäl dig som medlem / förnya ditt medlemskap! Det kostar bara 100 kr/år.

hbsk 2018-19.jpg
(180903) Trafikverket har nu lagt ut "minnesanteckningar" från informationsmötet på Bystugan.
Se länk: Minnesanteckningar Projekt platsen har en egen sida: Projektplats

(180903) Sammanställning över vilka som erhållit bidrag ur Vindkraftsfonden 2018.
Se under Vindkraft.

(180830) Sammanställning 2012 - 2018, över Bygdeavgiftsmedel för Flåsjöbygdens regleringsområde.
Se under Föreningar.

(180820) Havsnäs Samfällighetsförening för Vatten och Avlopp - Handlingar från Årsmötet 180819.
Se under Föreningar.

(180813)Trafikverket informerar om sina planer för väg 829: Vägmöte_2018

Vägmöte_2018(180731) Havsnäs samfällighetsförening för Vatten och avlopp, håller årsmöte: Kallelse

Kallelse 2018(180611) Havsnäs Bygdeförening anordnar traditionellt Midsommarfirande:

Midsommar 2018


Flåsjön blev isfri den 9/5-2018. Lite sen uppdatering, men bättre sent än aldrig! Uppdaterad statistik över Flåsjöns isläggning respektive islossning finns nu på vädersidan.
(180521) Årets Spelmansstämma på Sågbacken Havsnäs:
Spelmansstämma på sågbacken 1 - 3 juni 2018. Se annons:


Spelmansstämma 2018

Havsnäs Bygdeförening Valborgsfirande 2018:
Valborg 2018
(180414) En ny skolbild inlagd. : Klass 1-2 skolåret 1956-57
skolor/Havsnäs%20skola%20klass%201-2%201956-57.jpg

För peronuppgifter se under Bilder - Skolbilder"
(180303) Vindkraftssidan uppdaterad med beviljade bidrag under 2017. Vindkraftssidan.
(180212) Dags för ett häfte till av Birger Källbergs utgivna häften. Nr 3 är nu inscannat. Birger Källbergs sida.
(180212) Flåsjöjäntans Programblad för 2018 års aktiviteter i byarna: Programblad 2018.
Flåsjöbygden 2018.jpg

(180211) Dags för några häften till av Birger Källbergs utgivna häften. Nr 14 och 22 är nu inscannade. Birger Källbergs sida.
(180203) Ett mejl kom från en släkting till Carl Petter Reinhold Jennische - i Havsnäsbygden kallad Rosensvan. Han var intresserad av att läsa om sin släkting som det berättas om i Birger Källbergs Häfte nr 19. Detta häfte är nu inscannat. Se berättelse 18 och 19, sid 39-44 i det inscannade häftet 19. Birger Källbergs sida.
Flåsjöbygdens Fiskevårdsområde informerar:
Flåsjöns_FVO/Fiske 2018.jpg
Flåsjön har lagt natten mot 31/12-2017. Normaldatum för isläggning är 15/12, så det blev ca 2 veckor senare än normalt. Uppdaterad statistik över Flåsjöns isläggning resp. islossning på vädersidan.
Dags för årets Julbord på Bystugan.
Julbord 2017.jpg

Vintern närmar sig! Dags att stödja Havsnäsbygdens skoterklubb med ett medlemskap för 2017-18. Ger dig dessutom 10% rabatt på skoterförsäkringen hos Svedea, och dessutom 10% till klubben. Anmäl dig som medlem / förnya ditt medlemskap! Det kostar bara 100 kr/år.

HBSK_2017-18.jpg
(171014) Information om de många elavbrotten i Eons elnät:
Eon möte

EON(170921) Information om upprustningen av väg 829, som nu har fått en ny projektledare.
Väg 829 info:

Väg 829 201709(170827) Information om fiberbredbandsutbyggnaden i Flåsjöbygden, som nu beviljats EU-bidrag.
Bredbandsinfo:

Bredbandsinfo


Annons ServaNet:

ServaNet(170820) Havsnäs Samfällighetsförening för Vatten och Avlopp - Handlingar från Årsmötet och efterföljande styrelsemöten.
Se under Föreningar.

(170728) Sjösättning av Sagoland II:

Sagoland II(170630) Havsnäs Bygdeförening: Program för Allaktivitetsdagen 2017

Allaktivitetsdagen 2017(170630) Havsnäs Bygdeförening - Sågbacken Havsnäs - Program för aktiviteter juli månad 2017:
Söndag 2 juli Kaffeservering mm. kl. 12-16
Söndag 9 juli Kaffeservering mm. kl. 12-16
Söndag 16 juli Allaktivitetsdag. kl. 12-16. Se separat annons.
Söndag 23 juli Kaffeservering mm. kl. 12-16


(170630) Havsnäs samfällighetsförening för Vatten och avlopp, samt Kalkbergets vägsamfällighet håller årsmöten: Kallelse

Kallelse 2017(170610) Havsnäs Bygdeförening anordnar traditionellt Midsommarfirande:

Midsommar 2017


(170522) Årets Spelmansstämma på Sågbacken Havsnäs:
Spelmansstämma på sågbacken 2 - 4 juni 2017. Se annons:


Spelmansstämma 2017

(170518) Väder sidan: Flåsjön är sedan 16/5 helt isfri. Detta 3 dagar tidigare än normalt, som är 19/5.
Uppdaterad statistik över Flåsjöns is.

Statistiken dessutom uppdaterad med antal Isdagar som varit varje år.


Havsnäsbygdens skoterklubb Årsmöte 2017 se info blad:
Årsmöte 2017
Havsnäs Bygdeförening Majbrasan 2017:
Majbrasa 2017
Havsnäs Bygdeförening: Protokoll från Havsnäs Bygdeförenings årmöte 2017.


Havsnäs Bygdeförening Årsmöte 2017-03-27 kl 19

Flåsjöjäntans programblad för Flåsjöbygdens aktiviteter 2017 Flåsjöbygdens aktiviteter 2017
Flåsjöbygdens Fiskevårdsområde informerar:
Flåsjöns_FVO/Fiske 2017.jpg
Havsnäs Viltvårdsområde informerar:
Jaktstämma 2017.jpg
Viktig information! Gäller även de som gjort anmälan tidigare. De måste kontrollera att man finns med.
Nu är det viktigt att alla med fastighet, dvs fastboende och även fritidshusägare gör en intresseanmälan för fiberanslutning. En anmälan är inte bindande, utan bara en möjlighet för Kommunen att söka EU bidrag och även andra bidrag. Dessutom har redan bidrag beviljats, så det är nu det kommer att vara möjligt att få ett bra bredband till ett lågt pris. Det höjer dessutom fastighetens värde.
Sprid denna information!!
OBS!! Senast 31 Januari 2017. Anmälan görs på:Servanet.
Se information från Servanet:
Fiber 1.jpg
Fiber 2.jpg
Flåsjön har lagt idag den 12/12-2016. Uppdaterad statistik över Flåsjöns isläggning respektive islossning finns nu på vädersidan.
Havsnäs Samfällighetsförening för Vatten och Avlopp informerar:
HVAinfo 201612.jpg
Besök Havsnäsbygdens skoterklubbs hemsida:
Havsnäsbygdens skoterklubb.
Anmäl dig som medlem / förnya ditt medlemskap! Det kostar bara 100 kr/år. Då får du också 10% rabatt på skoterförsäkringen hos Svedea.

HBS 2016.jpg

Dags för årets Julbord, med mycket god mat. Vi syns på Havsnäs bystuga,
Söndagen den 27 November kl. 12-16. Välkomna!

Julbord 2016

(160818) Havsnäs Bygdeförening: Bjuder in till Fest!

Fest 2016(160725) Havsnäs samfällighetsförening för Vatten och avlopp: Vattenavstängning pga service

Kallelse 2016(160722) Havsnäs Samfällighetsförening för Vatten och Avlopp - Handlingar från Årsmötet-
Rättad Resultatrapport och Balansrapport.

Se under Föreningar.

(160717) Havsnäs Samfällighetsförening för Vatten och Avlopp - Handlingar från Årsmötet
Se under Föreningar.

(160706) Havsnäs Bygdeförening: Allaktivitetsdagen 2016

Allaktivitetsdagen 2016(160706) Havsnäs samfällighetsförening för Vatten och avlopp, samt Kalkbergets vägsamfällighet håller årsmöten: Kallelse

Kallelse 2016(160705) Kim Ahlstrand: Drönarbilder från Midsommaren 2016 i Havsnäs - Kvällknäppen.

Midsommaren 2016(160704) Flåsjöbygdens Kulturförening: Röster från Vattudalen 2016.

Röster från Vattudalen 2016.(160702) Havsnäs Bygdeförening - Sågbacken Havsnäs - Program för aktiviteter juli månad 2016:
Söndag 3 juli Kaffeservering mm. kl. 12-16
Söndag 10 juli Kaffeservering mm. kl. 12-16
Söndag 17 juli Allaktivitetsdag. kl. 12-16
Söndag 24 juli Kaffeservering mm. kl. 12-16


(160622) Cafe Nostalgi, Loppis och Hantverk:
Cafe Nostalgi, Loppis och hantverk öppnar för säsongen, Midsommardagen 25/6 kl 12-16. Musikunderhållning.

(160615) Karl Gustav Engströms noteringar: Bättre förr?

Bättre förr


(160613) Flåsjöns FVO info fiskeåtgärder:

Fiskeinfo 2016


(160611) Havsnäs Bygdeförening anordnar traditionellt Midsommarfirande:

Midsommar 2016


(160602) Flåsjöbygdens Kuturförening informationsblad:

informationsblad


(160530) Dessa föreslås få Flåsjöns bygdeavgiftsmedel 2016.


(160526) Flåsjöbygdens Kuturförening samt Havsnäs Bygdeförening anordnar:
Spelmansstämma på sågbacken 3 , 4 och 5 juni 2016. Se annons:


Spelmansstämma 2016


(160519) Historik sidan, uppdaterat med följande publikationer:

Ströms Hembygdsförening -
Årsskrifter 1931-1943

Årskrifter utgivna av Ströms Hembygdsförening under åren 1931-1943.

SB

Ströms Hembygdsförening -
Strömsboken 1, 1944-1972

Släktregister mm. utgivna av Ströms Hembygdsförening under åren 1944-1972.

SB1

Ströms Hembygdsförening -
Strömsboken 2, 1975-2010

Strömsboken omgång 2, 1975 - 2016. 41 hitills utgivna häften, samt ett nytt varje år,
Innehåller blandat material från tidningar mm. för det aktuella året.

SB2


(160508) Väder sidan: Flåsjön är sedan 7/5 isfri. Detta ca 2 veckor tidigare än normalt som är 19/5.
Uppdaterad statistik över Flåsjöns is.

Statistiken dessutom uppdaterad med antal Isdagar som varit varje år.


Havsnäs Bygdeförening Majbrasan 2016:
Majbrasa 2016
Lantmäteriet har from 1/1 2016 släppt väg-, vatten- och terrängkartorna fria. Detta både som web-kartor och som nedladdningsbara filer i vektorformat. För web-kartor se:
Karta Havsnäsbygden.
Havsnäs Bygdeförening informerar:
info 201604
Viktig information!!
Fiberanslutning för sträckan Järvsand - Havsnäs - Alanäs
Viktig information för boende / fritidshusägare på sträckan Järvsand - Havsnäs - Alanäs !! Alla som har fastigheter, även fritidshus, ska nu anmäla sitt intresse för fiberanslutning. Detta kostar inget!! En intresseanmälan är inte bindande, men den är ett viktigt planeringsunderlag, och viktigt om kommunen ska söka bidrag för utbyggnad av ett bynät. Dessutom verkar det som om redan gjorda anmälningar har försvunnit, så kolla upp din bostad / fastighet på :
http://www.servanet.se/anslut/havsnas?id=16886&show=map
Det är nu det är möjligt att ansluta sig med subventioner från staten. En anslutning i framtiden blir inte lika billig. Sprid detta till alla i området!!!
Ett bra bredband är livsviktigt för byns fortlevnad!!

Havsnäs Bygdeförening: Protokoll från Havsnäs Bygdeförenings årmöte 2016.


Havsnäs Bygdeförening Årsmöte 2016 se info blad:
Årsmöte 2016
Flåsjöjäntans programblad för Flåsjöbygdens aktiviteter 2016 Flåsjöbygdens aktiviteter 2016
Flåsjöns FVO håller årsmöte 2016-03-20 kl. 15:00 se informationsblad från Styrelsen.
Fiskeinformation Flåsjöns FVO
E.ON kommer att förbättra elnätet runt Flåsjön, genom att begränsa elavbrotten med automatisk omkoppling i elnätet.
Se : info från E.ON
Den teknik som används är Autoreclosers, (se info från Hughes) och enklare fjärrmanövrerade frånskiljare. Fördelarna med denna teknik är att man kan automatiskt sektionera nätet och lägga om matningen från annat håll eller alternativt isolera felstället. Dessutom kan detta styras från driftcentralen. Ett bestående fel kommer då endast att drabba ett fåtal abbonenter, samt att avbrotten blir betydligt kortare. Autoreclosers 4 st. kommer att placeras ut vid Östra Havsnäs, Nagasjön, Alanäs och Lidsjöberg. Enklare fjärrfrånskiljare placeras ut vid Kalkberget och vid Siljeåsvägen.
AutorecloserAutorecloser2

Havsnäs Bygdeförening arrangerar:
Grenslåt Norsk - Svensk gammaldansorkester. Söndag 20/3-2016 kl. 18:00 i Bystugan.
OBS! Fri transport från Hoting resp. Strömsund!
Grenslåt 20160320

Det behövs ingen föranmälan till Bussresorna från Hoting och Strömsund. Det är bara att kliva på som gäller!
Flåsjön har lagt idag 26/12-2015. Uppdaterad statistik över Flåsjöns isläggning resp. islossning på vädersidan.
Birger Källbergs hembygdsforskning:
Nu finns de 2 första utgivna häftena Alanäs Socken Del1 och Del2 inscannade och publicerade på hemsidan.
Birgers sida hittar du under Historik, Birger Källbergs sida.

Alanäs socken del 1

En förteckning över invånarna i byarna: Alanäset, Gubbhögen, Harrsjön, Havsnäs och Järvsand.

Alanäs Socken Del1 Försättsblad.
Alanäs Socken Del1 Förord av Birger Källberg.
Alanäs Socken Del1 Alanäset.
Alanäs Socken Del1 Alanäset AL1-AL189.
Alanäs Socken Del1 Gubbhögen.
Alanäs Socken Del1 Gubbhögen GU1-GU76.
Alanäs Socken Del1 Harrsjön.
Alanäs Socken Del1 Harrsjön HARR1-HARR98.
Alanäs Socken Del1 Havsnäs - Holmen.
Alanäs Socken Del1 Havsnäs HA1-HA427.
Alanäs Socken Del1 Järvsand.
Alanäs Socken Del1 Järvsand JÄ1-JÄ76.

Alanäs socken del 2

En förteckning över invånarna i byarna: Lidsjöberg, Lillviken, Lövberga, Ringvattnet,Siljeåsen,Storholmen och Svanliden.

Alanäs Socken Del2 Försättsblad.
Alanäs Socken Del2 Lidsjöberg.
Alanäs Socken Del2 Lidsjöberg LID1-LID101.
Alanäs Socken Del2 Lillviken.
Alanäs Socken Del2 Lillviken LI1-LI104.
Alanäs Socken Del2 Lövberga.
Alanäs Socken Del2 Lövberga LB1-LB231.
Alanäs Socken Del2 Ringvattnet.
Alanäs Socken Del2 Ringvattnet RI1-RI102.
Alanäs Socken Del2 Siljeåsen.
Alanäs Socken Del2 Siljeåsen SIL1-SIL171.
Alanäs Socken Del2 Storholmen.
Alanäs Socken Del2 Storholmen STOR1- STOR32.
Alanäs Socken Del2 Svanliden.
Alanäs Socken Del2 Svanliden SVAN1-SVAN8.

Äldre material på sidan:

Klicka här för att visa/dölja äldre ( -> Nov. 2015) inlagt material på startsidan.

På dessa sidor visas gamla och nya bilder från Havsnäs och flåsjöbygden, eller annat material av allmänt intresse. Gamla dokument och handlingar. Byns historia. De första nybyggarna. Finnkolonisationen. Bilder från vindkraftutbyggnaden.
Föreningsinformation, eller vad ni vill publicera på sidorna. 

Vill du/ni ha eget personligt eller föreningsbaserat material publiserat på denna sida, kontakta i så fall web-sidans ägare Ulf Palmqvist. Det kan vara gamla bilder eller dokument som är av intresse för andra. Även nytt material som kan vara av intresse för andra än dig själv. Se kontakt info under kontakt ovan.

Första kartan över Hafsnäs 1714.

Första kartan över Holmen 1714.

Aktuell temperatur i Havsnäs:

Antal unika besökare av sidan, sedan 2009-09-11 :
Besökare totalt:
Besökare denna månad: