Innehållsförteckning över Birger Källbergs utgivna häften nr 1-28
samt släktförteckningar för Alanäs socken.

Alanäs socken del 1

En förteckning över invånarna i byarna: Alanäset, Gubbhögen, Harrsjön, Havsnäs och Järvsand.

Försättsblad.
Förord av Birger Källberg.
Alanäset.
Alanäset AL1-AL189.
Gubbhögen.
Gubbhögen GU1-GU76.
Harrsjön.
Harrsjön HARR1-HARR98.
Havsnäs - Holmen.
Havsnäs HA1-HA427.
Järvsand.
Järvsand JÄ1-JÄ76.

Alanäs socken del 2

En förteckning över invånarna i byarna: Lidsjöberg, Lillviken, Lövberga, Ringvattnet,Siljeåsen,Storholmen och Svanliden.

Försättsblad.
Lidsjöberg.
Lidsjöberg LID1-LID101.
Lillviken.
Lillviken LI1-LI104.
Lövberga.
Lövberga LB1-LB231.
Ringvattnet.
Ringvattnet RI1-RI102.
Siljeåsen.
Siljeåsen SIL1-SIL171.
Storholmen.
Storholmen STOR1- STOR32.
Svanliden.
Svanliden SVAN1-SVAN8.

Personregister till Alanäs socken del 1 och 2.

Ett personregister över alla gifta eller samboende invånare i Alanäs socken del 1 och 2.
Personregister för Alanäs socken.

Häfte nr 1:


Försättsblad.
1. Förord. Sid 1-.
2. Richard Gothe - Flåsjöbygden. Sid 3-.
3. Erik Modin - Finnarna komma. Sid 29-.
4. Janrik Bromé - Finsk bosättning i Jämtland. Sid 35-.

Häfte nr 2:


Försättsblad.
1. Förord. Sid 1-
2. Hös pälsmakares syn - Gustav Hedenvind Eriksson. Sid 3-
3. Präster i Alanäs församling. Sid 6-
4. Skrivelse 1807 till Biskopen och domkapitlet i Härnösand angående kapellkyrka. Sid 7
5. 31 juli 1807. Kapellkyrka får byggas. Sid 8-

6. Ur ett gammalt protokoll 8 juni 1807. Sid 11-
7. Kapellkyrkan inviges 19 september 1808. Sid 13-
8. Kapellkyrkans torn. Sid 16-
9. Ur gamla protokoll. Uppgifter rörande kapellkyrkan. Sid 16-
10. Min första Julotta - Gustav Hedenvind Eriksson. Sid 31-

Häfte nr 3:

1. Förord. Sid 1
2. Alanäs nya kyrka, ur Jämtlands Tidning. Sid 1
3. Kantat vid kyrkoinvigningen av Sigvard Arbman. Sid 4
4. Programmet vid invigningen. Sid 6
5. Det inmurade dokumentet. Sid 7
6. Alanäs kyrkas arkitekt död. Sid 11
7.Korta anteckningar om Alanäs kyrka. Sid 11
8. Pelle Olsson ritar. Sid 14
9. Pelle Havne - den ärlige och sanne konstnären. Sid 15
10. Pelle Havne - är han en av de bortglömda? Sid 18

Häfte nr 4:

1. Manfred Johansson: Siljeåsens historia. Sid 1
2. Manfred Johansson: Brottstycken av det historiska sambandet mellan Jämtland och Tröndelag. Episk dikt. Sid 9
3. Manfred Johansson: Ett jaktäventyr. Sid 16
4. Manfred Johansson: Vid kommunsammanslagningen 1951. Dikt. Sid 19
5. Manfred Johansson: Anteckningar om ett gammalt jämtländskt servitut. Finnmorka. Sid 23
6. Richard Gothe: Bidrag till samefolkets historia i norra Jämtland. Sid 35
7. Alfred Mattesson: Om avradslanden. Sid 40

Häfte nr 5:

1. Förord. Sid 1
2. Utdrag ur födelse- och dopboken. Sid 2
3. Utdrag ur död- och begravningsboken. Sid 26
4. Utdrag ur Ströms församlings vigselbok. Sid 33
5. Anteckningar om präster. Sid 39
6. Övriga anteckningar. Sid 41
7. Bidrag till Alanäs sockens historia. Sid 46
Häftet tillägnat Jon Bergestrand.

Häfte nr 6:

1. Anders Olofsson, Alanäset. Sid 1.
2. Släkten Bolling. Sid 5
3. Om språk och seder i Alanäs socken. Sid 23

Häfte nr 7:

1. Nils Andersson i Gavsele och hans efterkommande. Sid 1
2. Bertil Bertilsson i Lillviken. Li 9 Sid 40
3. Dråpare, en berättelse av P.V. Enström. Sid 52

Häfte nr 8:

1. God Jul!
2. Också ett nyårsminne. Sid 1
3. Jöns Salomonsson, Alanäset.
4. Silverskatter ur jorden från vikingatiden. Sid 11
5. Zakarias Bång. Sid 15
6. Isak i Bielite. Sid 25
7. Jämtlands Finnmark. Sid 36
8. Havsnäsbor i berättartagen. Sid 43

Häfte nr 9:

1. Förord. Sid 1
2. Hovslagar-Hans. Sid 2
3. Minnen från Ringvattnet. Hugo Näsström berättar. Sid 8
4. Flåsjöodjuret en saga eller verklighet. Daga Nyberg, Östersund. Sid 14
5. Ordstäv efter Ol Johansa i Alanäset. Ernst Palmqvist, Havsnäs. Sid 20
6. Viktor Persson, Optand, skriver om kärleken. Sid 23
7. Praktiske Ericsson från Lillviken. Sid 33
8. Något om vittrorna. Jacob E. Ericsson. Sid 35
9. Per Larsson i Rörström, död 1692 i Havsnäs. Sid 37
10. Stefan Melldahl. Sid 40
11. Om varsel. Astor Näsmark berättar. Sid 42

Häfte nr 10:

1. Min födelsebygd och min förfäder.
Johan Petter Näsström, Tåsjö berättar. Sid 1
2. Min farfars far. En skolelev i Avaträsk berättar. Sid 26
3. En sann händelse. Två bröder i Ringvattnet blir osams. Sid 29
4. Åttiofemårig klockarfar. Om J.P. Näsström, Tåsjö. Sid 30
5. Arvsskifte i Ringvattnet. Olov Zakrisson och Julian Larsdotter. Sid 34
6. Kervel. Sid 59

Häfte nr 11:

1. Från Granliden i Dorotea till Ringvattnet. Om Jon Eliasson, Ri 20. Sid 1
2. Erik Eliasson i Ringvattnet. Sid 8
3. J.W.Näsström hembygdsforskare. Sid 11
Jöns Walfrid Näsström Sid 14
Alanäsbonde, kulturvärnare. Sid 17
4. En händig ringvattenbo. Per Hansson. Sid 17
5. Greta har museum i sitt hem.... Sid 19
6. Hugo Näsström berättar om flugorna som läkare. Sid 21
Hugo Näsström löser gåtan om slagrutan. Sid 22
7. Lysande svarträv är ingen myt. Sid 25
8. Ödegården Text: Sixtur Plejbej. Musik: Hugo Nässtöm. Sid 26
9. Bönpräster i Ringvattnet av Hugo Näsström. Sid 28
10. Per Hansson, silversmeden skriver brev. Sid 30
11. Bönhuset i Ringvattnet av J.W.Näsström. Sid 34
12. Ringvattenborna blir stämda för dålig väghållning. Sid 35
13. Nybyggarmöda. Sid 40 14. Björnar sätter skräck i får och getter. Sid 42
15. J.P.Näsström: Släktanteckningar. Sid 44
16. Amandus Lundgren, Axel Strömqvist och John Strömgren ( Lill-John) s.49
17. Sixten Plejbej skriver om Ringvattnet. Sid 50
18. Daniel Broström död. Sid 51
19. Det händer i Ringvattnet. Sid 52
20. Vikingarna kämpade i Valhall. Sid 55
21. Sjösänkningen ( bl.a. Fingervattnet ) Sid 58
22. Testamentet ( Karl Eliasson ) Sid 60

Häfte nr 12:

1. Gubbhögen kan fira 250-års jubileum. Sid 1
2. Per Isaksson Gu 21. Ture Svensson berättar. Sid 5
3. Anna-Greta Svensson berättar om farfar. Uppt. av Ture Svensson. Sid 5
4.Sven Nilsson Sil 108. Ture Svensson berättar. Sid 8
5. Gubbhögen blir Högbynäs. Sid 11
6. Ytonghuset. Sid 12
7. Åskväder och blixtnedslag. Sid 12
8. Uno Mickelsson. Sid 12
9. Eva Österberg. Sid 14
10. En naturbegåvning. Sid 15
11. Brummeli brum. Sid 16
12. Ensamföretagare lägger upp. Sid 16
13. Hon fyller 101 år. Sid 17
14. Skolfrågor. Sid 17
15. Bråkiga val. Sid 21
16. Kakaoburken dammas av. Sid 27
17. Högbynäs vatten och avlopp. Sid 28
18. Per Johansson blir landshövding. Sid 31
19. Ljusfest i Högbynäs. Sid 31
20. Björn-Mickel. Ture Svensson berättar. Sid 32
21. Björn-Tobias jakt. Sid 35
22. En Kap Horn-seglare. Sid 40
23. Simon Andersson. Ture Svensson berättar. Sid 42
24. Röde Simon. Sid 46
25. Andrew Walters pappa. Sid 53
26. Sommarläger i Högbynäs. Sid 55
27. Biskopsgudstjänst. Sid 55

Häfte nr 13:

1. Harrsjöns skattläggning. Sid 1
2. Harrsjön skattlagt. Sid 3
3. Ett möte på kronostigen. Pelle Olsson berättar. Sid 5
4. Ättlingar till Martis Anna Andersdotter. Sid 11
5. Johan Rask, soldat. Ur gamla byar i Vilhelmmina. Sid 13
6. Flusspat vid Harrsjön. Sid 50
7. Männen som delar på lönen. Sid 52
8. Trävaruhuggaren. Gustav Hedenvind Eriksson berättar. Sid 55

Häfte nr 14:

Förord av Birger Källberg.
Sjugden - ett sorgespel bland fjällen.
En berättelse från Jämtland av J.P.Wallin
Sid 1-15.
Sid 16-26.
Sid 27-35.
Sid 36-47.
Sid 48-59.

Bilagor:
1. Per Granö: Dramat vid Sjouten. Sid 59.
1. Per Granö: Dramat vid Sjouten. Sid 60-62.
2. Kungl.Maj:ts utslag. Sid 62-64
3. Ur "Bodum vår socken" Sid 65
4. K.I. Högmark: En tragisk historia. Sid 65-66
5. Jörn: Sjougden. Sid 66-69
6. Erik Berg: Dramat vid Sjouten. Sid 70-74
7. Erik Berg: Lappgubben Sjul berättar. Sid 75-81
7. Erik Berg: Lappgubben Sjul berättar. Sid 82
8. Om dramat vid Sjouten. Sid 83-84
9. Oscar Åhren: Rasistisk dom vid Sjougden. Sid 85-89
10. Karl-Erik Olofsson: Var avrättningen av lapparna justitiemord? Sid 89-92

Häfte nr 15:

1. Siljeåsen
2. Siljeåsen kronohemman. Beskrivning. Sid 5.
    Siljeåsen gamla kronohemman
    Siljeåsen nya kronohemman
    Gubbhögens nya kronohemman.
3. Skattläggning av ovanstående hemman. Sid 18
4. Manfred Johansson diktar, när Gustav Larsson fyller år. Sid 26
5. Gunno Lithanders mamma skriver brev. Sid 28
6. Laga skifte av Siljeåsens och Gubbhögens samfällighet. Sid 29
7. Laga skifte Siljeåsen. Sid 39
8. Mårten Wiklund köper hemman. Sid 51
9. Frans Oskar Magnusson Sid 56.
10. Anna Kristina och Olof Jonsson skall gifta sig. Sid 58
11. Manfred Johansson: En älgjakt. Sid 59
12. De knutna nävarnas natt. Sid 60

Häfte nr 16:

1. Per Nilsson i Orrnäset. Gårdshandlingar. Sid 1
2. Hildur Andersson: i Sundemansbodarna. Sid 33
3. Getingbönen. Sid 36
4. Lappspådom och trollskott (Hovslagar-Hans ) Sid 37
5. Skogvaktare Lindberg i Dorotea. Sid 38
6. Lars Johan Persson (Sil 83 ) Sid 39
7. Johan Petter Sjödin (Sil 150 ). En beläst man. Sid 39
8. Pensionärerna blir beskjutna. Sid 40
9. Anna Märta Larssons föderåd. Sid 41
10. Min gode vän Lars Lithander. Sid 42
11. Var är biljetten? En religiös sångtext. Sid 43
12. Matts Erstorpet. Sid 44
13. Amerikafrämmande. Sid 47
14. Karin Elfström. En sjuktransport 1914. Sid 50
15. Det är skönt för nämdemän att få sova. Sid 51
16. Det var skojigt det här. Sid 52
17. 26-åring på skoter. Sid 53
18. En ansedel som inte finns i släktboken. Sid 53
19. Arvtagarna - En berättelse av Gustav Hedenvind Eriksson. Sid 54

Häfte nr 17:

1. Till dig som släktforskar. Nils Andersson från Gavsele. Sid 1
2. Karl Johan Stolt och hans förfäder. Sid 31
3. Olof Gabrielsson och hans förfäder. Sid 36
4. Glesbygd i Jämtland. Sid 45
5. Stopp för miljöförstöringen. Ove Strand. Sid 52
6. Fettisdagsfest med kams och semlor. Sid 53
7. Joel Solomonsson. Sid 55
8. De igenvuxna friaråkrarna - Gustav Hedenvind Eriksson. Sid 56

Häfte nr 18:

1. Alanäsbonaden Sid 1
2. Alanäs socken 1889 Sid 2
3. Flåsjöbygden Sid 5
4. Flåsjön Sid 8
5. Sjöregleringen Sid 10
6. Trafiken på Flåsjön Sid 13
7. Flåsjöns första ångbåt Sid 16
8. Dagboksanteckningar Sid 18
9. Anekdot av Holger Sundin Sid 21
10. Båttrafiken berättad av Hedenvind Sid 22
11.Jämtlandsvisa Sid 26
12. Springar Ante, berättad av Manfred Johansson S. 27
13. Mika Pers hästkur och Blommens liniment Sid 32
14. Bästgetarkontrakt Sid 33
15. Hästägare 1927 Sid 34
16. Avbetad skogsslåtter Sid 35
17. Polisväsen Sid 36
18. Alanäsbor upplever spöken Sid 40
19. Data kring Greve Spens Sid 47
20. Fjärrskådare av Maurits Ekblad Sid 49
21. Studie av jämten Sid 52

Häfte nr 19:

1. Havsnäs Sågbacken, Sid 1
2. Sommarsöndag i Havsnäs. Sid 2
3. Blomnamn på jamtska. Sid 3
4. Alanäs brudkrona skänkt. Sid 4
5. Malmfyndigheter vid Hafsnäs år 1906. Sid 5
6. Hafsnäsborna, säljer skog år 1861. Sid 6
7. Skogsförsäljning år 1870. Sid 10
8. I timmerskogen på nittiotalet. Sid 14
9. Julresan från timmerskogen. Sid 21
10. Skogsarbetarundersökning. Sid 22
11. Stora förändringar i skogen. Sid 25
12. Doften är kvar men yrket har förändrats. Sid 29
13. Skogvaktare Karl Ytfeldt. Sid 31
14. En skogsmans minnen. Sid 33
15. Anekdot av Bengt Knutsson. Sid 36
16. Ur barnamun. Sid 37
17. Vådan av att åka inlandsbanan. Sid 38
18. Peter Reinhold Gustaf Jennische. Sid 39
19. Han hette Rosensvan. Sid 43
20. Ada Granlöv berättar om sin barndom. Sid 45
21. Ernst Palmqvists farfars farfar. Sid 47
22. Bonden Olof Ersson Kalkberget. Sid 48
23. Ingeborgs Zakrisdotters släkttavla. Sid 53
24. Mikael Larsson Lillviken. Sid 60

Häfte nr 20:

1. Byanamn Sid 1
2. Bosättningsdokument Sid 2
3. Utdrag ur dombok 1755 Sid 3
4. Utdrag ur dombok 1755 Sid 4
5. Från vårtinget 1739 Sid 5
6. Rallarvisa Sid 6
7. Soldattorp (foto) Sid 8
8. Magnus Berglund (Ha 343b) Sid 9
9. Jägarlönen Sid 10
10. Bilaga till Hc Sid 12
11. Bilaga till Hc Sid 14
12. Bilaga till He Sid 16
13. Bilaga till Hf Sid 18
14. Fördelning av jägarlönen Sid 19
15. Johanna Stenström (foto) Sid 20
16. Glimtar från livet i Ström Sid 21
17. Hård pionjärtid Sid 25
18. Hästgetare Postiljoner Sid 31
19. Mediciner Sid 34
20. Vaccinatörer Sid 36
21. Gamla böner från 1845 och frammåt Sid 38
22. "stä blod" och andra medel Sid 49
23. Foto på Gammel-Blommen Ha:43 Sid 50

Häfte nr 21:

1. Inledning av Sam Engman Sid 1
2. Forntid i hembygd Sid 2
3. Forskning och källäge Sid 3
4. Fångstfolket Sid 13
5. Sammanfattning Sid 24
6. Litteratur Sid 25
7. Sju stenåldersboplatser vid Flåsjön Sid 26
8. Jättesagan omkring Ströms vattudal Sid 29
9. Vägen till Östersund Sid 32
10. Ström-Alanäs 1974 Jämtlands länsmuseum Sid 38

Häfte nr 22:

1. Anteckningar om stamhemmanet Nr.1 Alanäset av Viktor Persson Sid 1
2. Bouppteckning efter Michel Hindersson (A1:63b) Sid 5
3. Foto av Per Persson (Petta) Sid 16
4. Bouppteckning efter Anna Stina Israelsdotter Sid 17
5. Förteckning av Alanäset Nr1 Sid 19
6. Bouppteckning efter Per Michelsson (A1:115) Sid 20
7. Arfsdelning hos Per Per Michelssons barn Sid 33
8. Bouppteckning år 1903 i Havsnäset Sid 44
9. Jöns Jönsson Sundkvists barn Sid 52

Häfte nr 23:

1. Alanäs Sid 1
2. Om ortnamn Sid 2
3. Anna Olsson (A1:135) Sid 6
4. Om linodling år 1848 ur Nensens dagbok Sid 7
5. Om fällmakeri Sid 10
6. Konceptbok från 1866 till 1894 Sid 11
7. Folkmediciner Sid 29
8. En sjuktransport 1914 Sid 31
9. Kaffepaus Sid 32
10. Alanäs socken postadress Hafsnäs Sid 33

Häfte nr 24:

1. Ordningsregler vid surströmmingsskiva Sid 1
2. Små bygdehistorier Sid 2
3. Bordsvisor vid bröllop Sid 7
4. Brudpar i Havsnäs Sid 9
5. Diversehandel i Havsnäs Sid 10
6. Vy över Havsnäs Sid 11
7. Svanliden - en ödegård Sid 12
8. Anteckningar om Svanliden Sid 15
9. Från Havsnäs via Svanabyn (A1:109) Sid 17
10. Torborg Larsson (A1:138) Sid 34
11. Förteckning över emigranter Sid 42
12. Hur gick det för dem? Sid 48
13. Släktträff i Havsnäs Sid 67
14. Emigrantvisan Sid 68

Häfte nr 25:

1. Byanamn Sid 1
2. Alanäs vill heta Alanäset Sid 2
3. Ansökan om mark Sid 3
4. Avvittringshandling (A1;63) Sid 4
5. Alanäs kronohemman Sid 8
6. Från Svedjeland till kulturbygd Sid 11
7. Binäringar Sid 14
8. Naturskatten i Alanäs Sid 15
9. Alanäs "Finnmark" Sid 18
10. När Flåsjön skulle sänkas Sid 30
11. Dagboksanteckningar år 1910 Sid 42
12. Trafiken på Flåsjön Sid 43
13. Fördelning på trader i Ströms Vattudal Sid 51

Häfte nr 26:

1. Buvisa Sid 1
2. Jämtlänningen Sid 2
3. Gamla Jämtlandssången Sid 4
4. Buvisa av Erik Olsson i Äcke Sid 5
5. Kalkbränning i Alanäs Sid 6
6. Klockar Ante Sid 9
7. Brattbergets tillkomst Sid 12
8. Har bogsläden existerat Sid 24
9. Timmerhuggare och flottare Sid 30
10. Bland stubbrytare och tjärbrännare Sid 39
11. Lass Pålle i Hammerdal Sid 42

Häfte nr 27:

1. Om språk och seder i Alanäs socken Sid 1
2. Husförhörsböckerna m.m. Sid 16
3. Gamla mått Sid 22
4. Gammal skrivstil Sid 26
5. Övernaturliga händelser Sid 28
6. Birger Källberg Sid 36

Häfte nr 28:

1. Protokoll, hållet vid laga skifte å utegorna
till Hafsnäs by uti Alanäs socken,
Hammerdals tingslag och Jämtlands län
Åren 1877 - 1882. Sid 1.
2. Runt Ursvattnet. Minnen Brännebacken 1934. Sid 47.
3. Bilder från Tunadalen, Brännebacken, Stordalen,
Kalva, Fiskarholmen, Ursvatten-
bodarna, Holmbovallen och
Petrustorpet. Sid 50.
4. Minnen från en fisketur till sjön Ursvattnet. Sid 87.
5. När byggdes Landsvägen ? Sid 88.
6. Bilder från flottningen vid Järilvatten ån. Sid 92.
7. Klasbaracken Sotåskojan och Lappkojviken mm. Sid 103.

Häfte nr 29: Boken om Havsnäs.

Innehållsförteckning
1. Förord. Sid 1
2. Havsnäs, Lillholmen, Storholmen. Sid 2.
3. Parti av Havsnäs med storhässjor. Sid 9.
4. Skärvstens förekomst Storholmen. Sid 10.
5. Historik över kommunfullmäktige 1919-1951. Sid 14.
6.. Första flygmaskinen i Havsnäs på Flåsjön. 1931 Sid 20.
7. En bra beställning 1925. Sid 21.
8. Från Näset till udden i Havsnäs. Sid 27
9. Jämtlandsdialekt. Sid 35
10. En getarflickas barndom. Sid 41
11. På besök i Havsnäsidyllen. Sid 57
12. Hemtrevnad är melodin i Havsnäs. Sid 62
13. "Fiskar 0lles Anna" Sid 75
14. Syskonen Knutsson. Sid 78
15. Musiklivet i Havsnäs. Sid 95
16. Auktion i Havsnäs 1906. Sid 104
17. En ung mans väg till en bo-piga. Sid 105
18. En 80-årig Havsnäsbo berättar. Sid 107
19. Drunkningsolycka på Flåsjön 1964. Sid 113
20. Verklighet och sägen. Sid 116
21. En vildsint björnhona. Sid 122
22. Otroligt men sant. Sid 125
23. Gamla Skillingstryck. Sid 127
24. Anders Lindholm. Sid 137
25. Gustaf Engström 100 år. Sid 141
26. Gustaf och Ingeborg. Barnen berättar. Sid 178