Sida med bilder på gamla skolkort - klasskort mm.:

Om någon vet årtal mm. när fotot togs är eller känner igen personer på bilderna, är jag intresserad av detta.

Gamla Skolan
Gamla skolan. Användes under tiden ? - tom 1925 då den lades ner, och ersattes av nya skolan. Den låg bredvid åns norra sida, på överkanten ovanför gamla landsvägen. Dvs i överkanten på Storänge, bredvid Amandus Olssons.
På bilden, sittande på bron Lärarinnan Lilly Näslund f. Pettersson från Ljungby, de andra okända.

Nya skolan
Nya skolan. Vet någon byggnadsår och renoveringstidpunkt? Jag gissar att den stod klar 1925 då gamla skolan lades ner. Renoverades ordentligt med köksdel, duschar och toaletter och elvärme ca år  1968 -70. Sedan var den i bruk oavbrutet fram till vårterminen 2002. Då blev det pga minskande elevunderlag tyvärr slutet för klass 1-6 i Havsnäs. Efter detta flyttades kvarvarande elever till Strömsund. Sista lärare var Karl-Åke Källberg, son till Birger Källberg som var lärare åren 1934 tom ca 1974.
Vy mot norr med Missionshuset samt Cykel och sko verkstaden
Missionshusets lilla sal, fungerade som skolsal för klass 1-2, under ett antal år. Vilka år? Sista året var i alla fall terminen 1961-62. Lärare var bl.a. Tora Wahlström.


En sammanställning om Skolor i Alanäs församling, med skola ort lärare elevantal mm.:
Sammanställning Skolor i Alanäs församling.

Information om skolväsendet förr:
1723 blev det lag på att föräldrar skulle lära sina barn att läsa. Hur de ombesörjde detta tog inte lagen hänsyn till, när de själva var analfabeter eller annars saknade möjlighet, fick barnen gå till en skolmästare eller till klockaren. Underlåtelse straffades med 2 daler silvermynt.
1842 beslutade Sveriges riksdag att introducera en då fyra år lång skola med grundläggande utbildning i Sverige, folkskola. Folkskolan förekom i olika former: fasta och flyttande, samt hel- och halvtidsläsande. De flyttande skolorna, som innebar att läraren olika dagar undervisade i olika delar av trakten, förekom länge i Norrland. Halvtidsläsande klasser förekom framför allt i västra Sverige.
1858 infördes två första skolåren i folkskolan, småskolan, där grundläggande kunskaper skulle läras ut. Men Folkskolan var fortfarande 4 årig.
Enligt 1878 års normalplan blev Folkskolan 6-årig och indelades i småskolan och egentliga folkskolan. Småskolan var 2-årig. Undervisningen ombesörjdes av en småskollärarinna med en kortare utbildning. Den egentliga folkskolan var 4-årig. Undervisningen ombesörjdes av en vid folkskoleseminarium utbildad lärare eller lärarinna. Seminarieutbildningen hade tidigare varit 3-årig men blev nu 4-årig. Folkskolorna var öppna för såväl flickor som pojkar.
Folkskolan blev obligatoriskt 7-årig i Sverige 1936 och 8-årig på 1950-talet. Sedan 1972 går svenska barn obligatoriskt 9 år i skola, från augusti det kalenderår barnet fyller 7 år till juni det år barnet fyller 16 år.


Mera att läsa se: SkolhistoriaSkolkort från Havsnäs skola:

 


Havsnäs skola 1902, klass 1-6.Augusta Perssons skolkort 1902

Sittande från vä. längst fram som nr. 7 är Augusta Persson Holmsund gift Sundkvist och går då i 2:a klass, samt bakre raden enligt Lars Wijkman som säger att det är hans Morfar Erik Eriksson ( Erik Ersa) som står längst bak som nr 5 från vänster. Han var född 1888 och gick här i 6 klass. Övriga som bör vara med är alla barn från Havsnäs födda och boende i byn mellan 1888 - 1895.  


Havsnäs skola ca 1933 (eller 1931-32) klass 1-6.Havsnas skola kl 5-6 ca 1931

ID bild Havsnas skola kl 5-6 ca 1931 ID bild för kortet ovan.


Havsnäs skola ca 1933 (eller 1931-32) klass 1-6.

Första raden nederst fr.v.: 1.Bruno Svedberg, 2.Karl Edler, 3.Tor Söderlund, 4.Georg Olsson, 5.Sven Johansson, 6.Ebbe Eriksson, 7.Ruben Jonsson, 8.Astor Näsmark, 9.Sixten Sundkvist, 10.Pelle Jonsson.
Andra raden nerifrån fr.v.: 11.Ester Elfström, 12.Irene Hamren, 13.Gunvor Blom, 14.Anna Engström g.Norberg, 15.Elvira Eriksson, 16.Nelly Svedberg, 17.Anna-Märta Söderlund, 18.Rut Eriksson, 19.Anne-Marie Sundkvist g. Palmqvist, 20.Tora Söderlund, 21.Adele Erhardsson, 22.Anna Bergkvist g. Strömgren, 23.Aina Engström, 24.Tora Sundin g. Källberg, 25.Maj Svedberg,
Tredje raden nerifrån fr.v.: 26. Edit Blomström, 27. Lilly Elfström, 28. Märta Sundin, 29. Ingeborg Edlund, 30. Sonja Eriksson, 31.Anna-Stina Jonsson g.Gustavsson, 32.Frida Ottosson g. Jönsson, 33.Ernst Sundkvist, 34.Alrik Knutsson, 35.Bertil Danielsson, 36. Birger Eriksson, 37. Sigvard Edler,
Övre raden38.Lilly Näslund - Lärare klass 3-4, 39. Erik-Olov Edler, 40. Olle Söderlund, 41.Bertil Elfström, 42. Åke Elfström, 43. Ingegerd Knutsson, 44.Jenny Sundkvist, 45.Edvin Svedberg, 46.Sune Ahlfors - Lärare klass 5-6 från Fagersta, 47.Teofil Blomström, 48. Tage Knutsson, 49.Ragnar Sundkvist, 50. John Jonsson, 51 Harry Jonsson, 52.Märta Söderlund - Lärare klass 1-2.
Saknas gör bl.a Henry Engström, Märta Jonsson, Stina J. (Jonsson?), Alexander Jonsson. Tore O.(Olsson?), Holger Engström, Olle Hamren. Dvs totalt minst 56 elever och 3 lärare var det detta läsår.


Havsnäs skola ca 1935-36 Klass 5 eller 6 Havsnäs skola klass 5-6 ca 1935-36.jpg
Klass 5 eller 6 på Havsnäs skola läsåret 1935 eller 1936.
Från vänster:
1. Anna Engström f. 1924 Ha 85 gift Norberg - 2. Irene Hamren f. 1923 Ha 132 - 3. Frida Ottoson f.1923 Ha175 gift Jönsson - 4. Gunvor Blom f.1923 Ha42 - 5. Elvira E. -
6. Olle Söderlund f 1924 Ha 401 - 7. Sixten Sundkvist Ha 383 - 8. Ragnar Sundkvist f. 1922 - 9. okänd - 10. Astor Näsmark f. 1924 Ha 279 - 11. Ev. Svedbergs någon av dom. - 12. Pelle Jonsson f.1924 d. 1938 vådaskott. Ha189 - 13. Alexander Jonsson f. 1923 Ha189 -


Havsnäs skola 1953-54 Klass 2. Havsnäs skola Klass 2 1953-54_ny
Klass 2 på Havsnäs skola läsåret 1953-54
Främre raden från vänster:
1. Jan-Erik Söderström 2. Tommy Jonsson 3. Barbro Johansson 4. Anette Pihl
Bakre raden fr vänster:
1. Stig Rosberg 2. Bernt-Åke Edler 3. Ann-Britt Edström 4. Birgitta Palmqvist 5. Marianne Mårtensson


Havsnäs skola 1954-55 Klass 3-4. Havsnäs skola Klass 3-4 1954-55_ny.jpg
Klass 3 och 4 Havsnäs skola läsåret 1954-55
Främre raden från vänster:
Klass inom ().
1. Ann-Britt Edström (3) 2. Heléne Sundkvist (4) 3. Alva Persson (4) 4. Barbro Johansson (3)
5. Birgitta Palmqvist (3) 6. Tommy Jonsson (3) 7. Bernt-Åke Edler (3) 8. Jan-Erik Söderström (3)
9. Stellan Edler (4)
Bakre raden från vänster: 1. Sören Lindholm (4) 2. Stig Rosberg (3) 3. Sven-Bertil Strömgren (4)
4. Gunnar Dyrvold (4) 5. Kurt Knutsson (4) 6. Olle Bergkvist (4) 7. Marianne Mårtensson (3)
8. Siv Eriksson (4) 9. Åke Berglund (4)
Lärare: Lilly Näslund


Havsnäs skola 1955-56 Klass 3-4. Havsnäs skola Klass 3-4 1955-56_ny.jpg
Klass 3 och 4 Havsnäs skola läsåret 1955-56
Klass inom ().
Sittande från vänster:
1. Jan-Erik Söderström (4) 2. Stig-Bertil Berglund (3) 3. Bernt-Åke Edler (4) 4. Leif Sundkvist ? (3)
5. Tommy Jonsson (4) 6. Jan Jonsson (3)
Stående från vänster: 1. Gunhild Sundkvist (3) 2. Majlis Sundkvist (3) 3. Birgitta Palmqvist(4)
4. Marianne Mårtensson (4) 5. Sylvia Strand (3) 6. Barbro Johansson (4) 7. Ann-Britt Edström (4)
8. Inga-Rut Bergqvist (3)
Bakre raden från vänster: 1. Henry Eriksson (3) 2. Stig Rosberg (4) 3. Toamo Pillanen (3)
4. Tor Lindholm (3)
Lärare: Lilly Näslund


Havsnäs skola 1956-57 Klass 5-7. Havsnäs skola Klass 5-7 1956-57_ny.jpg
Klass 5 - 7 Havsnäs skola läsåret 1956-57
Klass inom ().
Sittande från vänster:
1. Stellan Edler (6) 2. Ann-Britt Edström (5) 3. Barbro Johansson (5) 4. Siv Eriksson (6)
5. Maud Karlsson ? (7) 6. Marianne Mårtensson (5) 7. Birgitta Palmqvist (5) 8. Heléne Sundqvist (6)
9. Alva Persson (6) 10. Jan-Erik Söderström (5)
Stående från vänster:
1. Tommy Jonsson (5) 2. Bernt-Åke Edler (5) 3. Pelle Berglund (7) 4. Olle Bergqvist (6)
5. Ragnvald Sundqvist (7) 6. Bernt Edström (7) 7. Ingvar Mårtensson (7) 8. Bernt-Lennart Johansson (7)
9. Gunnar Dyrvold (6) 10. Sören Lindholm (6) 11. Sven-Bertil Strömgren (6) 12. Karl-Erik Bergqvist (7)
13. Åke Berglund (6) 14. Karl-Åke Källberg (7)
Lärare: Birger Källberg


Havsnäs skola 1956-57 Klass 1-2. Havsnäs skola klass 1-2 1956-57.jpg
Klass 1 - 2 Havsnäs skola läsåret 1956-57.

Övre raden från vänster:
Per-Ivar Bergkvist, Lasse Bergkvist, Kjell Dyrvold, Roland Wikström, Sven-Erik ? (Mor ev. Karin Edler?, Lars Näslund, Christer Söderlund, Kaj-Ove Strand, John Eriksson, Arnold Norberg, Kjell Palmqvist, Rolf Strand. Nedre raden från vänster:
Torbjörn Ebbesson, Stig-Olov Johansson, Karin Norberg, Anna-Greta Bergkvist??, Majlis Sundkvist??, Syrene Strand, Anne-Marie Källberg, Irma Sundin, Märta Johansson, Britt-Inger Sundkvist, Ann-Sofie Edler, Peter Persson.


Havsnäs skola 1958-59 Klass 1-2,i Lilla salen Missionshuset. Havsnäs skola klass 1-2 Lilla salen Missionshuset Tora Wahlström 1958-59.jpg
Klass 1 - 2 Havsnäs skola läsåret 1958-59, i Lilla salen Missonshuset. Lärarinna Tora Wahlström som troligen tjänstgjorde sitt första år i Havsnäs, då småskolan i Alanäset lades ner våren 1958. Hon arbetade där i många år.

Stående från vänster, alla i klass 2:
Kent Edström, Barbro Näström, Göran Edman, Elisabeth Söderlund, Margareta Edler, Lärarinnan Tora Wahlström, Laila .... , Sören .... , Tonny .... , Hasse Knutsson.
Sittande från vänster klass 1 förutom Lena S.:
Siri Sundin, Berit Ebbesdotter, Lena Sundqvist, Mariette Berglund, Stig-Arne Jonsson.


Havsnäs skola 1959-60 Klass 1-2, i Lilla salen Missionshuset. Havsnäs skola klass 1-2 Lilla salen Missionshuset Tora Wahlström 1959-60.jpg
Klass 1 - 2 Havsnäs skola läsåret 1959-60, i Lilla salen Missonshuset. Lärarinna Tora Wahlström.

Sittande främre bänkraden, från vänster, klass inom ( ):
Sune Näsmark (1), Stefan Bjurström (1), Linnea Sundberg (1), Siri Sundin (2)
Sittande och stående bakre raden, från vänster, klass inom ( ):
Nils-Åke Lindholm (1), Stig Persson (1), Mariette Berglund (2), Berit Ebbesdotter (2), Rut S. (?), Stig-Arne Jonsson (2), Jan ? (?), Lärarinnan Tora W., Elsy Edler (1), Kerstin Paulsdotter (1)


Havsnäs skola 1960-61 Klass 5-6. Havsnäs%20skola%20kl%205-6%201960-61.jpg Läsåret 1960-61 samt klass 5 och 6 på Havsnäs skola.
Främre raden från vänster: 1. Christer Söderlund 2. Torbjörn Ebbesson 3. Per Ivar Bergqvist 4. John Eriksson 5. Peter Persson 6. Ann-Sofi Edler 7. Lars Bergqvist 8. Arnold Norberg 9. Kjell Palmqvist
10. Rolf Strand
Bakre raden från vänster. 11. Britt-Inger Sundqvist 12. Karin Norberg 13. Syrene Strand 14. Irma Sundin 15. Stig-Olof Johansson 16. Anne-Marie Källberg 17. Märta Johansson 18. Lars Näslund 19. Kjell Dyrvold 20. Kaj Ove Strand 21. Roland Wikström
Lärare: Karl Gunnar (eller Gustav) Rönningberg från Gubbhögen

 

 


Har du skolkort som du vill dela med dig av. Kontakta skola@havsnas.se i så fall.