Publikationer utgivna 1931 - 1943 av Ströms Hembygdsförening


Årsskrifter 1931–1943, 10 st :


1931
Bilder av föremål
A1931
1932
Olof Olofsson i Tullingsås (kort biografi)
Hembygdsrörelsen i Ström 1906–1931
Gamla Strömshandlingar från medeltiden
Bilder av föremål
Verksamhetsberättelse
A1932
1933
Föremål från Ströms kyrka
Prolog vid hembygdsfesten i Strömsund 1933 (Gunnar Löfvenmark)
Två donatorer: Jöns och Nils Eriksson, Risselås
Gamla Strömshandlingar: Espnäs, Strand, Bredgård, Risselås
Två bilder på Strömsund (1860-tal)
Verksamhetsberättelse
A1933
1934
Bilder av föremål
"Tomtegubbar och mera sådant", nordjämtsk folktrosstudie (Levi Johansson)
Digerdöden i Espnäs (efter Anders Ersson, Bonäset)
Ströms äldsta bebyggelse (Eric Festin)
Fiskå avradsland och fiske (Uno Mårtén)
Gamla Strömshandlingar: Risselås, Strand
Bilder på byggnader
Verksamhetsberättelsebr
A1934
1935
Ströms gamla kyrka (teckning av N.J. Ekdahl)
Bild från kulturmässan 1935
Prolog vid hembygdsfesten 1935 (Gunnar Löfvenmark)
Ortnamnsforskningens praktiska uppgifter (Carl Lindberg)
Med slända och tvinnkrok (Levi Johansson)
Ett knippe historier (Gunnar Löfvenmark)
Gamla Strömshandlingar: Risselås, Strand (med kartor 1770)
Verksamhetsberättelse
A1935
1936
Bilder på byggnader
Folkminnen från Ström (Carl Lindberg, efter Anders Ersson)
Ur Trångåsens bebyggelsehistoria (Gunnar Löfvenmark)
Sjöfågelsskyddet i Ströms Vattudal (Heimer Wikström)
Hur Ström fick läkare (Gunnar Löfvenmark)
Ströms sockenstuga
En nordjämtsk jul i gammaldags stil (Levi Johansson)
Verksamhetsberättelse
A1936
1937
Bilder på byggnader
Folkminnen från Ström (Carl Lindberg, forts)
Vidjor och vidjetrygor (Levi Johansson)
För trettio år sedan: om Strömsunds tidning (Gunnar Löfvenmark)
Verksamhetsberättelse
A1937
1938
Ströms kommuns vapen
Bilder av föremål
Näverasken (Levi Johansson)
Ströms hembygdsförenings samlingar (Wolmar Hartelius)
Bidrag till Espnäs bys historia (J.E. Espmark)
Ströms socken för 100 år sedan (beskrivning 1839 av lantm. Hjärne och Bjerkén)
Om lillgröt´n ("Andreas Nemo")
Verksamhetsberättelse
A1938
1941
Förslag till minnessten över Ströms gamla kyrka
Rya från 1700-talet
Glimtar från livet i Ström i gammeltiden ("Alius")
Bunäs-Elin, en hemslöjdskvinna från 1800-talet (K. Nilsson)
Gamla Strömshandlingar: Bonäset
Frostviken för 100 år sedan (beskrivning 1849 av A.F. Rennerfeldt)
Gammeldags mat (Levi Johansson)
bilder: slöja av Bunäs-Elin, dörr från 1775, hökärror
Verksamhetsberättelse
A1941
1942/43
En minnessten över Ströms gamla kyrka (Gunnar Löfvenmark)
Något om Henningskälen (Gunnar Löfvenmark)
Några glimtar ur tre folkskollärares-organisters liv och gärning i Ström 1851–1942 (D. Fr. Nordfors)
Från Ströms musikliv (Elise Svensson)
Hembygdsföreningens ekonomiska ställning 1941
Verksamhetsberättelse
A1943

Strömsboken omgång 1, 1944 - 1972,
29 häften: Strömsboken 1


Strömsboken omgång 2, 1975 - 2016,
41 häften: Strömsboken 2


Källa till ovanstående häften är: Årsskrifter:www.flata.net/flata/hbf/hbf-arsskrift