Sol-kalkylator för Havsnäs och andra valfria platser
— Copyright © 2010, Ulf Palmqvist —

Solkalkylatorn ger användaren ett enkelt sätt att beräkna tiden för solens uppgång och nedgång. Dessutom beräknas också andra användbara värden.      Detta för valfritt datum och plats på jorden.
 • Ange geografisk position för den önskade platsen. (Sparas till nästa gång du besöker sidan i en cockie.)
  Start position är förvald till Havsnäs. Dvs. Nord Latitude 64 Grader, 4 Minuter och 33.06 sekunder.
  Östlig Longitud 15 Grader, 49 Minuter och 38.46 sekunder.
  GPS Kordinater: WGS 84 (lat, lon):N 64° 4.548', E 15° 49.637' Matas in som N 64° 4.548 minuter och 0 i sekunder. E 15° 49.637 Minuter och 0 i sekunder. WGS 84 decimal (lat, lon):64.07580, 15.82728. Matas in som 64.07580 + 0 + 0, 15.82728 +0 +0.
 • Ange önskat datum, om det inte är idag som är förvalt.
 • Ange aktuell tidszon om den automatiskt genererade inte är korrekt.
 • Beräkna sol värden för den aktuella dagen.
 • Som option kan en tabell genereras för hela det aktuella året.
  1. Ange geografisk position:

Latitude Longitude
Grader
Minuter
Sekunder
Halvklot.
Norra Södra
Väst Öst
2. Ange datum och tidszon:

År Månad Dag

Tidszon
   
3.Beräkna soldata för valt datum och position:
   24 Timmar AM/PM

Resultat för valt datum och position:

Uppgång Solmax Nedgång Daglängd
Solens upp/nedgång 09:39:59 12:02:34 14:25:10 04:45:10
Borgerlig gryning/skymning 08:27:11   15:37:57 07:10:45
Nautisk gryning/skymning 07:20:39   16:44:29 09:23:49
Astronomisk gryning/skymning 06:21:50   17:43:18 11:21:27
4. Generera års tabell eller databas för valt år och position:

Enkel version Fullständig version

  

Data Tabell:

(tryck "Skapa tabell" eller "Skapa Databas" ovan)
Maximum och Minimum: (tillgängliga efter års tabell generering)

Datum Soluppgång Solnedgång Varaktighet
Tidigaste soluppgång 0000-00-00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Senaste solnedgång 0000-00-00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Längsta Dag 0000-00-00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
 
Senaste soluppgång 0000-00-00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Tidigaste solnedgång 0000-00-00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Kortaste Dag 0000-00-00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Dokumentation
Beräknings teori
Solpositions beräkningar stöder sig på matematiska modeller av solens och jordens orbitala system. Det är ett flertal faktorer som gör denna beräkning mycket komplex, bl.a. excentriciteten för jordens bana runt solen och jordaxels lutning som är orsak till våra årstider.

Efter det att solens position relativt jorden har blivit beräknad för ett givet datum, erhåller man en relativ position baserad på en specifik geografisk position. Denna beräkningsmetod förlitar sig på ett antal metoder för beräkningar inkluderat Fourier sekvenser och tredimensionell trigometri.

Det är viktigt att notera att en observatör som ser en soluppgång eller solnedgång normalt tittar genom jordens atmosfär, som har optiska egenskaper inte olika en lins. Denna lins effekt orsakar att solens position avviker från dess beräknade position, och att denna lins effekt måste tas i beräkning när man förutsäger en soluppgång eller solnedgång sett ur en observatörs synvinkel. Olyckligtvis måste man vid en förutsägelse om solens bana genom atmosfären, anta förhållanden som gäller en medelatmosfär. Det kommer ibland att innebära att solens verkliga upplevda position avviker från den förutsagda. Denna variation kommer att orsaka ett typiskt fel på flera minuter då man observerar en soluppgång eller solnedgång.

Dessutom antas i denna beräkning att observatören ser ut mot en horisontlinje på samma höjd som betraktaren, något som knappast är troligt. Den enda platsen detta sker på är på helt öppet hav - och även då kommer onormala atmosfäriska förhållanden att förhindra en exakt förutsägelse.

Data Kategorier
Solkalkylatorn erbjuder fyra olika förutsägelser för olika syften:

Namn Solens läge under horisonten. Definition
Soluppgång/Solnedgång
(Sunrise/Sunset)
0° 50' (0.8333 grader) Under normala förhållanden med atmosfärisk brytning, då solens övre kant nuddar horisontlinjen.
Borgerlig gryning/skymning
(Civil Twilight)
Tiden efter vilken gatubelysningen tänds, dvs då vi måste använda konstgjort ljus för att t.ex kunna läsa eller skilja på färger, t.ex en svart eller röd tråd.
Nautisk gryning/skymning
(Nautical Twilight)
12° Bästa tiden för en sjöman för att använda en sextant och ta stjärnhöjden - horisonten är ännu synlig, och många navigations stjärnor är fortfarande synliga. Tidigare på dygnet är en del av de viktiga navigations stjärnorna inte synliga. Senare kommer horisonten att vara svår att urskilja genom en sextant.
Astronomisk gryning/skymning
(Astronomical Twilight)
18° Efter denna tid är himmlen mörk nog för att astronomer effektivt skall kunna använda sina teleskop. Endast en mycket svag ljusning syns vid horisontranden där solen gick ner.

Datainmatnings anmärkningar
Det finns ett antal olika konventioner för angivelse av en position och Solkalkylatorn stödjer och anpassar sig till de flesta av dessa. Om användaren har en geografisk angivelse för sin position i decimalgrader (inga minuter eller sekunder), kan han utrycka detta genom att ange grader, decimalgrader (xx,xxx) och sedan hoppa över inmatning av Minuter och Sekunder. OBS! Fältet för minuter och sekunder ska inte lämnas tomt i detta fall utan mata in 0 -noll.

Ett annat populärt data format, ofta använt i GPS mottagare, är grader, minuter och decimal minuter (inga sekunder). Matas då in på liknande sätt. Mata in värdet för Grader, och därefter minuter och decimalminuter i fältet för minuter. Datafältet för sekunder sätts då till noll. På grund av detta flexibla inmatnings sätt, kommer användaren aldrig att behöva konvertera några av de vanligaste sätten att ange geografiska kordinater, då han använder Solkalkylatorn.

Anmärkningar angående högre breddgrader.
För platser nära eller inom de arktiska eller antarktiska polcirklarna, kommer det att finnas datum då det inte förekommer soluppgång eller solnedgång (solen är kontinuerligt ovan eller under horisonten). Solkalkylatorn kommer att indikera detta med speciella etiketter - "[Over]" eller "[Under]" dvs över eller under horisonten. Detta istället för att presentera meningslösa resultat med tidpunkter och datum.

Återanvändning av inmatningar.
På grund av att en användare vill återanvända sin inmatade geografiska position och övriga inställningar, lagrar Solkalkylatorn detta till nästa gång. Detta innebär att en besökare kan återvända till denna sida, och beräkna soluppgång och solnedgång för nya datum med föregående inmatade positioner och inställningar. Lagringen sker med en "cockie"

Database och tabellexport anmärkningar
För att exportera den mest flyttbara och användbara databas tabellen, försäkra dig om att använda 24 timmars formatering istället för AM/PM. Den skapade databastabellen använder standardiserad formatering (komma separerade värden) och standard datum syntax. Den kan därigenom importeras direkt in till många databas program utan förändringar. För att spara databastabellen, klicka på den och tryck CTRL+A markerar hela tabellen. Tryck därefter CTRL+C för att kopiera tabellen till datorns klippbord. Den kopierade tabellen kan därefter klistras in i en enkel textfil, som i sin tur kan importeras till ett databasprogram eller ett kalkylark.

Denna export procedure via datorns klippbord krävs på grund av att Javascript inte kan spara filer direkt. Detta fastän Javascript på många andra sätt är det bästa och bekvämaste sättet för att tillhandahålla dessa data resurser.