Havsnäs Holmens och Järvsands Fastighetshistoria 1666-18xx

Isak Pederssen (Ha315) son till Per Larsson (Ha 218) Rörström Fjällsjö , Hafsnäs första nybyggare, Nedsättningsbrev dat 7 feb 1666
Efter Isak Pederssen död före 1678, odlar sonen Per Isaksson och Lars Zakrisson gift med Isak Pederssens änka Sofia Pålsdotter upp
var sin hälft av finntorpet ytterligare. 1689 efter mycket bråk flyttar Lars Zakrisson med hustru Sofia till Holmen. Andel 1/1 av hela.

Havsnäs nr 1 (½ av hela)Sonen Per Isaksson (Ha 315) övertar ensam Hafsnäs finntorp - nybygget efter sin far 1689.
Lars Zakrisson avsäger sig sina anspråk på hemmanet 1691.

Havsnäs nr 2 (½ av hela)

Lars Zakrisson (Ha422) d 1717 från Lungsjön Ramsele gift med Isak Pederssens änka Sofia Pålsdotter uppodlar nybygget Holmen sedan de pga bråk flyttat från nybygget i Hafsnäs.
Han var en flitig man och redan 1693 har han en årsskörd av 12 skyler råg och 32 skyler korn.
Skattlades pga detta till 1/4 mantel (=11/2Tunnland) . 5 år senare 56 skyler råg och 60 skyler korn

År 1696 köper Per Persson ( Ha329) f.1656-d1725 från Jonsgård i Ström finntorpet i Hafsnäs (½ av hela)
av Isak Pederssons arvingar för 21 stycken sexdalersplåtar.
Försäljningen klandras av Lars Z. och Sofia P. och saken avgörs i Kammarkollegiet till Per Persson
fördel, i det att han får stanna så länge han kan betala skatten.
Hafsnäs no:1 skattlöses enligt kammarkollegiets köpebrev daterat 29/8-1723 till 32 daler silvermynt

Sonen Zakris Larsson (Ha220) f.1679-d.1765 övertar 1703 nybygget Holmen från sin far Lars Z.

(Andel ½ av hela)

Johan Persson (Ha 321) f.1688-d1756 son till Per Perssons övertar Hafsnäs no:1 (½ av hela)
I Nils Spoles gårdskarta från 1714 står Jon Persson upptagen som brukaren av
"kronohemmanet Hafznäsalmenningen utmed Flåsiön", interimsvis skattlagd för
1 ½ tunnland eller 1/4 mantal - Sandjord.

Sonen Lars Zakrisson (Ha423) f1716-d1798 övertar 1737 efter bråk och processer
(1735-1737), Havsnäs no:2 Holmen efter sin far.
Betalar för detta till sina bröder 40 daler silvermynt, samt sytning av sina föräldrar till döddagar.
Lars begär dessutom vid tingsförhandlingen att få inlösa hemmanet från Krono till Skatte.
Detta sker 1759Havsnäs no:2 alltså Holmen skattlöses för 90 daler silvermynt,
enligt Kammarkollegiets köpebrev daterat 15 mars 1759. Lars Zakrisson var då fortfarande ägaren.

(Andel ½ av hela) Till Holmen hörde Järvsand som bovall samt troligen också Storholmen med omland

Matz Johansson (Ha172) f.1717-d1801 övertar hemmanet Hafnäs no:1 (½ av hela) av sin far Johan Persson
Enligt 1741 års jordebok står Matz Johansson för hemmanet Hafsnäs no:1
med 1/4 mantal. Tjugo år senare ca 1761 samma namn men då är hemmanet skattlöst.

½ Per Matsson Gädd (Ha120) f.1749-d.1811 son till
Matz Johansson, Andel= ¼ av hela

½ Erik Matsson (Ha239) f.1747-d.1797 son till
Matz Johansson,  Bosatt Kalkberget

Andel= ¼ av hela

Fastigheten Holmen övertogs av XX

Numera Havsnäs nr 2:xxx

 

 

 

 

 

 

 

Sonen Zakris Holmström (Stor13) övertar ½ av Storholmen ?

 

 

 

 

 

Mickel Andersson (Stor1) från Gärde i Ström övertar andra halvan av nybygget Storholmen

 

 

Sonen Jöns Larsson (Jä52)son till Lars Zakrisson övertar som utlösen vid Holmens delning Järvsands bovall och sökte denna som nybygge 1766. Skattfrihet i 25 år Skattlagd till 1½ tunnland=¼ mantal. Vid avvittringen ökad med 1 tunnland.

 

 

 

½ Jakob Persson (Ha319)
f.1784-d.1834 son till
Per Matsson Gädd

Andel= 1/8 av hela

½ Mats (Mattias) Persson Gädd (Ha119)
f.1786-d.1850 son till
Per Matsson Gädd

Andel= 1/8 av hela

2/3 Olof Ersson (Ha113) Kalkberget
f.1780-d.1862 del av fadern
Erik Matssons hemman.

Andel= 2/12 av hela

1/3 Mats Ersson (Ha111)
del av fadern
Erik Matssons hemman.

Andel=1/12

½ Israel Jakobsson (Ha155)
f.1814-d.1887

Barnlös

Andel= 1/16 av hela.

½ Beata Jakobsdotter (Ha214)

f.1815-d.1888

Barnlös

Andel= 1/16 av hela.

Hemmanet övertogs av klockaren Johan Holmberg

(Ha142)

Andel= 1/8 av hela

 

½ Erik Olsson Dahlén (Ha52) f.1807-d.1879 av fadern Olof Ersson hemman.

Andel= 1/12 av hela

 

½ Mickel (Mikael) Olsson (Ha300)

f.1812-d.1895 av

fadern Olof Ersson hemman.

Andel= 1/12 av hela

 

Erik Matsson

(Ha240)

Barnlöst

Andel=1/12

 

 

 

Jöns Jönsson d.ä. (Jä37) tog halva Järvsand

 

Lars Jönsson Hoff (Jä21) tog halva Järvsand

 

Johan Jakobsson

(Ha156)

f.1827-d.1919

Yngste bror till

Israel och Beata Jakobsson som blev barnlösa

Andel= 1/16 av hela.

 

 

 

 

Adoptivsonen

Mikael Persson

Sundin

f.1835-d.1901

(Ha372 och från Ha133) övertar

hela? gården, efter Beata Jakobsdotter och Jöns Larsson yngre.

Andel= 1/16 av hela.

 

 

 

Ärvdes av mågen Olof Persson

(Ha328) dvs. Johan Holmbergs dotter Maja Lisa Johansdotter

 

Andel= 1/8 av hela

 

 

½ Olof Ersson Palmqvist

(Ha313)

f.1834-d.1879 Andel= 1/24 av hela

 

 

½ Erik Ersson

(Ha108)

f.1843-d.1912 Andel= 1/24 av hela

 

 

 

½ Olof Mikaelsson f.1839-d.1888 (Ha243)

Andel= 1/24 av hela

 

 

 

 

½ Mikael Mickelsson  f.1846-d.xxxx (Ha??)

Andel= 1/24 av hela

 

 

 

 

Hemmanet såldes till kontingent borgaren Mikael Blom d.ä.

(Ha43)

Andel=1/12

 

 

 

Jöns Jönsson (Jä39) d.y. tog ¼ av Järvsand

 

 

Lars Jönsson (Jä41) tog ¼ av Järvsand

 

Övertas av sonen Jonas Larsson Hoff (Jä20)

Per H Blom

(Ha47)

Andel= 1/16 av hela.

 

Barnlöst

 

 

 

Johan Olofsson Blomqvist

(Ha49)

Andel= 1/16 av hela.

Avflyttad Vilhelmina 1896

 

Fosterson Johan Näslund

(Ha273)

Andel= 1/24 av hela

 

Sonen Mikael Blom d.y.

(Ha44)

Andel= 1/24 av hela

 

½ Innehas nu 1879 av Nils Larsson

(Jä55) från Harrsjön

 

½ Pehr Ersson gift med Jöns Jönsons dotter Anna Lisa

(Jä14)

ägs 1879 av Lars Jakobsson, Nils Rosén, Anders Ersson Löfberga, samt sonen Jöns Larsson

Dottern Anna Kajsa (Jä74) tar över en del ? av fader Jonas gård.

 

 

 

 

 

Enda barnet

Ingeborg Ersdotter

(Ha110) f.1873-d1927

 

Se ev Ha292 och Ha302

Kan vara såld till ?